Andrahandsmarknaden

Under 2020 var den genomsnittliga kötiden för ett förstahandskontrakt i Stockholm hela 9 år. I Göteborg och Malmö var den lite kortare, med 6,6 respektive 2,7 år.

 

Denna svårighet att få tag på ett förstahandskontrakt gör att många blir tvungna att vända sig till andrahandshyresmarknaden för att ha någonstans att bo. Att behöva förlita sig på andrahandsmarknaden innebär dock en stor ekonomisk uppoffring, då de kan behöva spendera större delen av sin inkomst till hyran.

Enligt hyreslagen ska en hyra vara skälig. Detta innebär att den vid en andrahandsupplåtelse inte får överstiga den hyra som förstahandshyresgästen betalar. Är den högre så har andrahandshyresgästen rätt att återkräva den överhyra som betalats.

 

Sedan 1 oktober 2019 kan en andrahandshyresgäst kräva återbetalning för två år tillbaka i tiden. Dessutom medförde den nya lagen att hyresrätten kan förverkas om hyresgästen upplåtit lägenheten i andrahand till en hyra som inte är skälig eller utan hyresvärdens tillstånd. Att upplåta en hyresrätt i andrahand utan tillåtelse till en oskälig hyra, utgör enligt de nya reglerna även ett brott, vilket kan straffas med böter eller fängelse i upp till två år.

Vad som kan konstateras, är att det finns verktyg i hyreslagen redan idag som kan användas för att angripa och motverka problemet med överhyrorna på andrahandsmarknaden. Det viktigaste är initialt att göra andrahandshyresgästerna medvetna om existensen av dessa verktyg, samt hur de kan nyttjas till deras fördel.

År 2017 var andrahandshyrorna i genomsnitt 50 procent högre än förstahandshyrorna. Värst var det i Stockholm där andrahandshyrorna var 72 procent högre än förstahandshyrorna. Missbruket av hyressättningen på andrahandshyresmarknaden och misslyckandet i försöket att reglera dessa är ett faktum. Detta utgör ett samhällsproblem som inte bör ignoreras.

Undersökningen visade även att andrahandshyrorna har stigit betydligt snabbare än förstahandshyrorna under åren. Under perioden april 2011 - 2016 steg förstahandshyrorna i Storstockholm med 13 procent. Under samma period steg andrahandshyrorna med mer än 40 procent och fram mot slutet av 2016 med nära 50 procent.

De höga hyresnivåerna leder till ekonomiska konsekvenser för andrahandshyresgästen som behöver lägga en stor del av sin inkomst till att betala sitt boende. Hyresnivåerna bidrar även till en sämre fungerande bostadsmarknad, då färre lägenheter ges chans att cirkulera på marknaden eftersom de i stället nyttjas som en extra inkomstkälla för förstahandshyresgästen.

 

Namnlös design (10)