Vad säger hyreslagen? 

Lagstiftaren har bedömt att höga andrahandshyror är ett stort samhällsproblem och därför skärpt regelverket.

Sedan oktober 2019 gäller följande:

  • Om du hyrt ut lägenheten och tagit en oskäligt hög hyra kan du förlora ditt hyreskontrakt.
  • Om du hyrt ut lägenheten utan samtycke från din hyresvärd kan du dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Enligt 12 kap. 55 § jordabalken får en andrahandshyra inte vara större än förstahandshyran. Tillägg för möbler (5–10%) och andra nyttigheter (såsom el, internet och TV) får göras.

Nästa steg

För att undvika domstolsprocess gör din återbetalning enligt betalningsinstruktionerna i kravbrevet du fått hem.

Så fort du återbetalat överhyran kommer ärendet att dras tillbaka omedelbart,
utan att något domstolsbeslut fattas och blir offentligt i hyresnämnden.

Fördelarna med förlikning

  • Du har möjlighet att delbetala.
  • Du slipper betala ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen.
  • Det blir inget offentligt domstolsbeslut.

 

Har du frågor?

Please enter your name.
Please enter a message.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter

Hyra ut i andra hand

By Team Orimlig Hyra | October 28, 2021

För dig som vill hyra ut Detta gäller om du ska hyra ut i andra hand. För dig som vill hyra ut en hyresrätt i andra hand är det viktigt att först inhämta ett godkännande från hyresvärden. Tänk på att du riskerar att förlora hyreskontraktet om du hyr ut utan värdens godkännande. Om hyresvärden nekar…

Hyreslagen andrahandsuthyrning

By Team Orimlig Hyra | October 27, 2021

Vad säger hyreslagen? Andra hand och dina rättigheter. Jordabalkens tolfte kapitel brukar kallas för “hyreslagen”. I hyreslagen finns regler för dig som antingen vill hyra ut din hyresrätt i andra hand eller skaffa en inneboende. För dig som vill hyra ut Läs om vad som gäller för dig som vill hyra ut ditt boende i…

Vad är ockerhyra?

By Team Orimlig Hyra | December 10, 2021

Vad är ockerhyra? Ockerhyra – vad det är, och hur du blir kvitt din. Det pratas mer än önskat om ockerpriser, och tyvärr är alldeles för många alldeles för familjära med det. Samma sak gäller med ockerhyra. Fråga vem som helst som har studerat i Lund och Uppsala, eller flyttat till en storstad för sitt…