Vad säger hyreslagen? 

Lagstiftaren har bedömt att höga andrahandshyror är ett stort samhällsproblem och därför skärpt regelverket.

Sedan oktober 2019 gäller följande:

  • Om du hyrt ut lägenheten och tagit en oskäligt hög hyra kan du förlora ditt hyreskontrakt.
  • Om du hyrt ut lägenheten utan samtycke från din hyresvärd kan du dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Enligt 12 kap. 55 § jordabalken får en andrahandshyra inte vara större än förstahandshyran. Tillägg för möbler (5–10%) och andra nyttigheter (såsom el, internet och TV) får göras.

Om du har invändningar

Lägenheten har hyrts ut möblerad

Om du anser att lägenheten du hyrt ut varit möblerad har du rätt att göra denna invändning. Om du och din hyresgäst inte håller med varandra så kommer hyresnämnden att avgöra saken genom att i första hand utgå från det som står i hyresavtalet. Står det inte i hyresavtalet att lägenheten hyrts ut möblerad kommer hyresnämnden med stor sannolikhet att besluta att lägenheten INTE hyrts ut möblerad. Kan du på annat sätt bevisa detta så får du gärna kontakta oss på epost så reder vi ut situationen.

El, internet eller annan nyttighet har ingått

Om du anser att el, internet eller annan nyttighet har ingått har du rätt att göra denna invändning. Om du och din hyresgäst inte håller med varandra så kommer hyresnämnden att avgöra saken genom att i första hand utgå från det som står i hyresavtalet. Står det inte i hyresavtalet att el eller internet ingått kommer hyresnämnden med stor sannolikhet att besluta att det inte ingått. Kan du på annat sätt bevisa detta så får du gärna kontakta oss på epost så reder vi ut situationen.

Kostnaderna för el, internet etc varit högre än vad vi påstått

Om vi har angett en kostnad för el, internet eller annat som du inte håller med om har du rätt att invända. Vi har inte information om de faktiska kostnaderna och uppskattar därför vad kostnaden kan ha uppgått till. Vissa gånger är vår uppskattning för låg – andra gånger för hög. I avtalet anges ju inte vad den faktiska kostnaden var för el, internet och andra nyttigheter faktiskt var. Kan du visa att kostnaderna varit högre än vi angett så får du gärna kontakta oss på epost så reder vi ut situationen. Vi justerar då vårt krav.

Hemförsäkring har ingått

Du har enligt praxis inte rätt att lägga över kostnaden på hemförsäkring på din hyresgäst. Det beror på att domstol kommit fram till att hemförsäkringen inte anses höja lägenhetens värde och därför inte ska läggas på hyran (se bl. a, Hyresnämnden i Stockholms beslut i ärende nr. 17455-17). Som hyresgäst omfattas man inte av hemförsäkringen, utan måste teckna en egen försäkring eller medförsäkrats.

Parkering har ingått i hyran

Du har enligt praxis inte rätt att lägga på kostnaden för parkering på din hyresgäst. Detta måste ske i separat avtal. Det är hyran som avgör lägenhetens bruksvärde och eventuell parkering är ett separat objekt och ingår inte i hyran. Det kan därför inte ligga till grund för beräkning av skälig hyra i ärendet.

Hyresgästen har orsakat skador

Du har inte rätt att göra gällande invändningar om skada. Detta eftersom att hyresnämnden inte prövar frågor eventuella skador orsakade av hyresgästen då detta faller på tingsrättens kompetensområde. Hyresnämnden kommer inte att ta emot dessa motkrav. Vi prövar inte heller dessa frågor. Dessa får prövas i helt separat process om du vill.

Hyresgästen har inte betalat hyra

Vi ber alltid hyresgästen att skicka underlag på att hyran har betalats. Detta kan vara banköverföringar, swish, SMS eller dylikt. Vill du ta upp detta så kan du vända dig direkt till oss så tar vi det i beaktande.

Hyresgästen har inte varit folkbokförd i lägenheten

Det är inte ovanligt att en andrahandshyresgäst inte är folkbokförd på den adressen den bor på. I vissa fall har hyresvärden ett intresse av att andrahandshyresgästen inte står folkbokförd i lägenheten, t.ex. om lägenheten hyrs ut svart. Detta argument kan därför inte tas i beaktande för att hyresgästen bott eller inte bott i lägenheten.

Hyresgästen har varit inneboende

Vill du göra gällande att hyresgästen inte hyrt hela bostaden går det bra att meddela oss det så tar vi det i beaktande.

Hyresavtalet innehåller inte det vi påstår – Villkor i hyresavtalet är felaktigt

Om du vill göra gällande att det som står i hyresavtalet inte speglar de verkliga förhållandena så får du meddela oss det så reder vi ut situationen. Om vi inte är överens kommer hyresnämnden med stor sannolikhet att göra sin bedömning baserat på det som står i hyresavtalet.

Tveka inte på att hör av dig till oss om du har fler frågor eller funderingar.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter

Hyra ut i andra hand

Av john.olsson | oktober 28, 2021

För dig som vill hyra ut Detta gäller om du ska hyra ut i andra hand. För dig som vill hyra ut en hyresrätt i andra hand är det viktigt att först inhämta ett godkännande från hyresvärden. Tänk på att du riskerar att förlora hyreskontraktet om du hyr ut utan värdens godkännande. Om hyresvärden nekar…

Hyreslagen andrahandsuthyrning

Av john.olsson | oktober 27, 2021

Vad säger hyreslagen? Andra hand och dina rättigheter. Jordabalkens tolfte kapitel brukar kallas för ”hyreslagen”. I hyreslagen finns regler för dig som antingen vill hyra ut din hyresrätt i andra hand eller skaffa en inneboende. För dig som vill hyra ut Läs om vad som gäller för dig som vill hyra ut ditt boende i…

Vad är ockerhyra?

Av john.olsson | december 10, 2021

Vad är ockerhyra? Ockerhyra – vad det är, och hur du blir kvitt din. Det pratas mer än önskat om ockerpriser, och tyvärr är alldeles för många alldeles för familjära med det. Samma sak gäller med ockerhyra. Fråga vem som helst som har studerat i Lund och Uppsala, eller flyttat till en storstad för sitt…

Nästa steg

För att undvika domstolsprocess gör din återbetalning enligt betalningsinstruktionerna i kravbrevet du fått hem.

Så fort du återbetalat överhyran kommer ärendet att dras tillbaka omedelbart,
utan att något domstolsbeslut fattas och blir offentligt i hyresnämnden.

Fördelarna med förlikning

  • Du har möjlighet att delbetala.
  • Du slipper betala ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen.
  • Det blir inget offentligt domstolsbeslut.

 

Har du frågor?

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett meddelande.