För dig som vill hyra ut en hyresrätt i andra hand är det viktigt att först inhämta ett godkännande från hyresvärden.

Tänk på att du riskerar att förlora hyreskontraktet om du hyr ut utan värdens godkännande. Om hyresvärden nekar andrahandsuthyrningen finns en möjlighet att i stället vända sig till hyresnämnden och ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. Hyresnämnden beviljar tillstånd om hyresgästen har ett beaktansvärt skäl och andrahandshyran är skälig.

Skälig hyra innebär att andrahandshyresgästen betalar samma hyra som förstahandshyresgästen. Utrymme för ett mindre tillägg finns om bostaden hyrs ut möblerad. Som beaktansvärda skäl för uthyrning räknas bland annat tillfälligt jobb eller studier på annan ort, sjukdom, längre utlandsvistelse eller att den boende vill prova på att inleda ett samboförhållande.

För dig som vill hyra ut en hyresrätt i andra hand är det viktigt att först inhämta ett godkännande från hyresvärden.