Du som andrahandshyresgäst har rätt till samma hyra som förstahandshyresgästen.

Ett mindre tillägg får göras om hyresrätten hyrs ut möblerad. Syftet är att uthyraren ska få sina kostnader för möbelslitage täckta, dvs. den värdeminskning som normalt bruk medför.

Hyresnämnden medger i regel ett hyrespåslag på cirka 5–10%, men upp till 15% är möjligt för en fullt möblerad bostad.

Hyrestillägg får också göras för att täcka förstahandshyresgästens kostnader för t.ex. el, vatten och bredband om dessa ingår i andrahandshyresgästens hyra. Påslaget får dock inte överstiga vad förstahandshyresgästen betalar.

Den som har betalt för mycket i hyra har rätt att kräva återbetalning av överhyran och sänkt hyra för framtiden.

Du som andrahandshyresgäst har rätt till samma hyra som förstahandshyresgästen.