För dig som vill hyra ut

Läs om vad som gäller för dig som vill hyra ut ditt boende i andra hand.

För dig som hyr i andra hand

Läs om vad som gäller för dig som hyr ett boende i andra hand.

Regler för inneboende

Läs om vad som gäller för dig som vill hyra ut till inneboende eller hyra som inneboende. 

Hyreslagen fr.o.m. 2019


Under 2019 skärptes reglerna för andrahandsuthyrning. Den som utan hyresvärden eller hyresnämndens tillstånd hyr ut sin bostad i andrahand riskerar vräkning. Tidigare gällde i första hand varning och chans till rättelse. Men nu är olovlig andrahandsuthyrning ett giltigt skäl för omedelbar förverkande av hyresrätten.

Undantag kan dock göras om förstahandshyresgästen har en giltig ursäkt. I annat fall har hyresvärden rätt att vräka hyresgästen inom sex månader räknat från den dag då värden fick vetskap om andrahandsuthyrningen.

Den som har betalat orimlig hyra kan ha rätt till återbetalning av överhyran och sänkt hyra för framtiden. Med överhyra menas att andrahandshyresgästen har betalt mer än den summa som förshandshyresgästen betalar till hyresvärden.

Sedan 2019 kan retroaktiv återbetalning bli aktuellt för hyror upp till två år tillbaka i tiden.

 

Sedan 2019 kan retroaktiv återbetalning bli aktuellt för hyror upp till två år tillbaka i tiden.