Summan för vad som anses en skälig hyra kan skilja sig med många tusenlappar, beroende på vem du frågar. 

Att vara åsiktsmässigt oense är inget ovanligt, och inte minst beroende på om du är den som hyr eller den som hyr ut. Så när våra åsikter går isär behövs en objektivitet och ramverk för att få ett definitivt svar. Det är här hyresjuridik kommer in i bilden. Svensk hyresjuridik regleras huvudsakligen av tolfte kapitlet i jordabalken (1970:994). Det är detta kapitel som också brukar kallas hyreslagen. I hyreslagen är utgångspunkten till hyresgästens fördel, för att motverka oskäliga villkor. Hyreslagen gör att villkor utanför jordabalken, som är till hyresgästens nackdel, saknar verkan.

Hur hjälper hyreslagen mig?

Samma kapitel i jordabalken reglerar flera aspekter av hyresförhållandet, exempelvis:

  • Hur hyresavtalet ska ingås
  • Hyrestid och uppsägning
  • Lägenhetens skick och hinder i  hyresrätten
  • Hyrans storlek
  • Möjlighet att upplåta hyreslägenheten i andra hand
  • Med mera.

Tolfte kapitlet reglerar också bostadshyresgästens rätt till förlängning av hyresavtalet, för att ge hyresgästen en trygghet i boendet. Detta är vad som också kallas direkt besittningsskydd. Hyresavtal skiljer sig från andra typer av avtal, på grund av dess sociala och ekonomiska betydelse för både enskilda personer och samhället i stort. Lagstiftaren anser att det är viktigt för den enskilde att han eller hon inte godtyckligt blir av med sin bostad eller att boendekostnaden ökar på ett okontrollerat sätt. Genom det tolfte kapitlet jordabalken har lagstiftaren försökt tillgodose såväl hyresvärdens som hyresgästens intressen. Generellt kan man säga att hyresjuridiken bidrar med en trygghet och förutsebarhet för såväl hyresvärden som hyresgästen.

 

Vad gör jag om hyresjuridik anser att min hyra är oskälig?

Om ditt andrahandsavtal inte är lagenligt, oavsett om du bor "svart" eller inte, har du två val:

  1. Gå till Hyresnämnden, gå in i en lång process och förhoppningsvis få upprättelse med finansiell kompensation inom ett par år.
  2. Gå till Orimlig Hyra, bli kvitt processen och få finansiell kompensation så fort du skickat in en ansökan på hemsidan.

Du kan läsa mer om våra tjänster här på OrimligHyra.se, eller gå direkt till vår hyreskalkylator och börja resan mot en skäligare bostadsmarknad!