Tillstånd av fastighetsägare behövs

Att hyra ut sin hyresrätt i andra hand utan fastighetsägarens tillstånd är olagligt och vid en sådan uthyrning riskerar du som andrahandshyresgäst att bli tvungen att flytta från bostaden. Därför bör du be din hyresvärd om att få se på fastighetsägarens tillstånd till uthyrningen. Innan inflytt och kontraktsskrivning bör du även gå på en visning av lägenheten. I samband med visningen bör du notera eventuella skador som du hittar i lägenheten.
 

Upprätta ett avtal vid flytt till hyresrätt i andra hand

Ett oerhört viktigt moment vid andrahandshyrning är avtalet mellan dig och din hyresvärd. Även om muntliga hyresavtal är giltiga bör du och din hyresvärd alltid upprätta ett skriftligt hyresavtal innan flytt till hyresrätten. Fördelen med ett skriftligt hyresavtal är att det utgör ett starkt bevismedel vid eventuella tvister mellan dig och din hyresvärd. Läs igenom avtalet noggrant innan du skriver under och fråga din hyresvärd om det är något som är otydligt. Se till att avtalet innehåller viktiga punkter såsom hyran, hyresperioden, hur hyran ska betalas, vad som ingår i förhyrningen, om det finns några skador i lägenheten etcetera. Om lägenheten är möblerad bör det även upprättas en inventarielista.
 
Fotografera lägenheten vid både inflytt och utflytt för att dokumentera eventuella skador och graden av möblering. Fotografierna utgör ett extra skydd för dig som andrahandshyresgäst om det senare skulle uppstå en tvist mellan dig och din hyresvärd beträffande skador eller hur pass möblerad lägenheten har varit.
 

Skälig hyra eller oskälig hyra?

Ett rådande problem på bostadsmarknaden är oskäliga hyror. Lagen är dock väldigt tydlig på denna punkt och anger att en förstahandshyresgäst vid uthyrning av hela lägenheten inte får ta ut mer hyra av andrahandshyresgästen än vad som betalats av förstahandshyresgästen själv, med tillägg för eventuell möblering och andra nyttigheter såsom el, internet med mera. Vid flytt till en hyresrätt som andrahandshyresgäst bör du därför kontrollera att din hyra är skälig. Det kan du göra genom att i första hand fråga din hyresvärd vad denne betalar i hyra för lägenheten och be om att få se en hyresavi. Du kan också höra av dig direkt till fastighetsägaren och begära ut uppgifter om hyran för den specifika lägenheten.
 

Betalning av hyra

Undvik i största möjliga mån att betala hyran i kontanter till din hyresvärd, kom i stället överens med din hyresvärd om att betalning ska ske till dennes bankkonto eller via Swish. Om hyran trots allt ska betalas i kontanter bör du se till att få kvitto på betalningen. Om du har hyrt en hyresrätt i andra hand och misstänker att du har betalat eller betalar en oskälig hyra kan du skicka in en ansökan om återbetalning av överhyra till Orimlig Hyra. Notera att en sådan ansökan måste skickas in till oss inom tre månader från dagen för utflytt.
 

Checklista flytt hyresrätt

Nedan följer en checklista på viktiga punkter att tänka på för dig som andrahandshyresgäst innan och vid flytt till hyresrätten, samt vid utflytt.
  • Kontrollera att hyresvärden har fastighetsägarens tillstånd till andrahandsuthyrningen.
  • Gå på en visning av lägenheten och notera eventuella skador.
  • Upprätta ett skriftligt hyresavtal med din hyresvärd och se till att kontraktet innehåller viktiga punkter som hyran, hyresperioden, hur hyran ska betalas, vad som ingår i förhyrningen, eventuella skador i lägenheten etcetera. Om lägenheten är möblerad bör det även upprättas en inventarielista.
  • Fotografera lägenheten vid både inflytt och utflytt.
  • Kontrollera att den hyran som förstahandshyresgästen planerar att ta ut är skälig. Det kan du göra genom att be hyresvärden om att få se en hyresavi eller kontakta fastighetsägaren och be om att få uppgifter om förstahandshyran.
  • Teckna en hemförsäkring för att hålla dina föremål och möbler skyddade. Förstahandshyresgästens hemförsäkring brukar i regel inte gälla för andrahandshyresgästen.
  • Betala aldrig hyran i kontanter. Om kontantbetalning ändå sker, se till att du får ett kvitto på betalningen!
  • Kom ihåg att ändra din folkbokföringsadress vid både inflytt och utflytt.
  • Om du misstänker att du har betalat en oskälig hyra bör du genast skicka in en ansökan om återbetalning av oskälig hyra till Orimlig Hyra.

 

Räkna ut din potentiella utbetalning och ansök