Tyvärr är det många som vet och skor sig på det, med orimliga krav.
Många som tjänar pengar på att du inte vet eller inte står i position att stå emot.
Ska du, eller någon du känner, flytta in på ett andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt?
Vi har sammanställt fem varningsflaggor att titta efter innan du skriver på något:

Hyresbeloppet i ditt andrahandskontrakt verkar misstänksamt avrundat

Den som hyr ut sin bostad i andra hand får inte göra det med vinst, och är hela anledningen att vi startade Orimlig Hyra — för att det händer ändå. Ta därför en noggrann titt på hyresbeloppet.
Väldigt sällan har den som hyr bostaden i första hand en jämn och rund siffra i hyra, tack vare en procentuell årlig hyreshöjning. Är beloppet som begärs av dig avrundat till ett jämnt hundratal är det en red flag att personen har lagt till på toppen av sitt belopp.

Jämna tusental i hyresbelopp är ännu större red flags, och kan mycket väl vara en siffra tagen ur luften för förstahandshyrestagaren att stoppa i egen ficka.

Viktigt att tänka på: Om du hyr en möblerad bostad, eller en bostad med exempelvis fri parkeringsplats, finns det skäliga tillägg för detta. Möbelpåslag, parkeringspåslag osv får tas ut av uthyraren, men inte hur mycket som helst. Hur mycket detta får vara bedöms från fall till fall av Hyresnämnden.

Vad du kan göra om du hittar denna red flag

Om du inte får avierna direkt från fastighetsvärden, be att få se en hyresavi i originalformat av din uthyrare. Alternativt, be om att få veta hyran minus påslag för ex. möbler.

Om uthyraren försvårar eller nekar dig att se dokumentation är det ett tecken på ovilja att låta dig veta utgångssiffran.

Kostnaden för el, värme, internet etc. är inte separat specificerade i ditt kontrakt

När du får ett andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt är det inte ovanligt att kostnader för el, internet och liknande är med. Att låta varje andrahandsgäst beställa och säga upp el, internet och annat vore ju såklart omständigt. Men att inte ha direktkontakten med leverantören ger också förstahandsuthyraren ett tillfälle att tjäna pengar på dig.

Om det står att allt ingår i din hyreskostnad, men inte vad varje tjänst kostar, är det en red flag. Om du inte vet vad exempelvis internetuppkopplingen kostar kan det ligga hundralappar ovanpå. Hundralappar som går rakt till förstahandshyrestagarens ficka.

Vad du kan göra om du ser denna red flag

Be att få alla kostnader som inte är ren hyra specificerat i kontraktet innan påskrift, med underlag från leverantören. Alternativt, be att få veta vilka företag som tillhandahåller varje tjänst, ta reda på deras priser själv och subtrahera för att se din kallhyra. Be därefter om att få se förstahandshyrestagaren kallhyra och jämför.

Om uthyraren inte går med på att berätta något av detta är det en enorm red flag med risken att hen försöker ta ut vinst på bekostnad av dig.

Din hyra är annorlunda än för andra som är inneboende i samma bostad

Ett inneboendekontrakt kan se hur rätt och rimligt ut som helst. Men om du har andra inneboende du delar bostaden med och ni betalar olika mycket kan det finnas risk att det inte är det.

En red flag många missar är att prata med sina framtida rumskompisar. Om era månadshyror är väldigt olika, med hänsyn till antalet kvadratmeter ni har, kan din eller den andre inneboendes hyresavi innebära vinst för förstahandshyrestagaren.

Vad du kan göra om du hittar denna red flag

Begär att få ta del av hyresbeloppet för hela bostaden. Dina rumskamraters hyror tillsammans med ditt belopp ska inte överstiga detta, borträknat potentiellt möbelpåslag. En uthyrare som inte vill delge sin hyra kan mycket väl ta ut vinst för era gemensamma utbetalningar.

Ditt inneboendekontrakt eller andrahandskontrakt har bestämmelser som strider mot hyreslagen

När du hyr en lägenhet i andra hand gäller i mångt och mycket hyreslagen. Därför kan inte ett hyresavtal se ut precis hur som helst.

Att exempelvis kräva närvaro hemma, total tystnad innan 22 och förbud mot husdjur kan inte krävas av dig så länge inte förstahandshyrestagaren också lever efter samma krav. Du har samma rättigheter som den som hyr i första hand, även om du är andrahandshyrande.

Om förstahandshyrestagaren inte vet vad som tillåts i ett kontrakt, finns risken att denne inte heller vet att hyran inte får vara vad som helst.

Vad du kan göra om du hittar denna red flag

Lyft bestämmelser som verkar för restriktiva, och ta reda på om de får vara där enligt lag. Är uthyraren inte samarbetsvillig eller motarbetar dig när du hittar regelvidriga bestämmelser, skriv inte på innan det är åtgärdat.

Förstahandsgästen nekar dig detaljer eller att låta ditt andrahandskontrakt granskas

Med bostadsmarknaden som den är finns det många lägenheter som kan kännas kraftigt överprisade. Det behöver inte nödvändigtvis vara så, såklart, utan kan bara vara ett dyrt läge eller en nyligen gjord och dyr renovering. Oavsett förtjänar du belägg för din framtida hyra.

Detta är den största utav alla red flags — en uthyrare som inte låter dig se vilka siffror dina kostnader bygger på. En uthyrare som aktivt undanhåller vad denne betalar visar på en uthyrare som vill kunna diktera hyran själv, och med stor sannolikhet gå med vinst.

En uthyrare som försvårar att blanda in andra är en lika stor red flag. Då kan det handla om att uthyraren inte har fått godkänt av sin värd eller förening att hyra ut lägenheten, eller att avtalet medvetet är regelvidrigt. Ett kontrakt som detta kan innebära långa konsekvenser om du skriver på.

Vad du kan göra om du hittar denna red flag

Informera uthyraren om att du har full juridisk rätt att få ditt hyresavtal, dina hyresvillkor och din rätt att hyra synad av en sakkunnig person. Informera också om att du inte går med på att skriva ett avtal om du inte får veta utgångshyran.

Bli säkrare på ditt andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt.

Ladda hem Flaggfrågorna av Orimlig Hyra

De som söker eller hyr bostad på andrahandsmarknaden är ofta i ett utsatt läge, oavsett om det är av marknadsskäl, ekonomiskt skäl eller kunskapsskäl. Låt inte kunskapen bli ditt fall.

Vi har skapat en PDF med ett antal frågor du kan ställa dig själv innan, under och efter ditt andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt. På så vis blir det lättare att fånga dessa, och andra, red flags.

Gå med i Hyresåterbäringen och ladda hem flaggfrågorna!