Ta reda på din hyra

Som hyresgäst i en lägenhet kan man ibland fundera på vad det egentligen är som bestämmer beloppet på en hyra. Kanske har du börjat fundera på om du betalar en skälig hyra? Det du kan göra för att ta reda på vad som är den ordinarie hyran för förstahandskontraktet är att fråga din hyresvärd, men om du inte får svar där kan du antingen fråga runt bland dina grannar, eller ta hjälp av oss på Orimlig Hyra.
 

Beräkning av skälig hyra vid uthyrning av hela lägenheten

Det finns många som bor i lägenheter som de hyr i andra hand. Särskilt vanligt är det i större städer eller i studentstäder. Den som hyr ut sin hyresrätt i andra hand har rätt att ta ut en skälig hyra för uthyrningen. Men vad är det egentligen som avses med skälig hyra och hur beräkningen av detta går till? Vid uthyrning av hela lägenheten utgör skälig hyra den hyra som förstahandshyresgästen betalar med tillägg för eventuell möblering och andra nyttigheter. En möblerad lägenhet ger dessutom rätt till ett möbelpåslag mellan 5 till 15 % beroende på graden av möblering.
 

Skälig hyra för delvis eller full möblering

En delvis möblerad lägenhet berättigar exempelvis ett påslag om 5 %. En lägenhet som är utrustad med en säng, ett skrivbord, ett köksbord med två köksstolar, ett soffbord, två till tre övriga stolar och gardiner anses vara delvis möblerad (se mål ÖH 2134–13 från Svea hovrätt). Med delvis möblering avses alltså inte någon enstaka möbel eller möbler, där måste finnas mer än så.
 
En fullt möblerad lägenhet berättigar till ett påslag om 10 %. En lägenhet anses vara fullt möblerad om andrahandshyresgästen inte behöver hämta eller köpa till några egna nödvändiga möbler. All nödvändig utrustning som finns i ett hem ska alltså finnas i lägenheten. Ett möbelpåslag om 15 % reserveras till de fall då utrustningen i lägenheten är av lyxkaraktär.
 
Utöver ett möbelpåslag har förstahandshyresgästen rätt att göra ett påslag för eventuella nyttigheter som ingår i uthyrningen. Exempel på sådana nyttigheter är el, bredband, TV-abonnemang, vatten, gas, parkering eller förråd. Om nyttigheter har ingått ska man vid beräkningen av skälig hyra utgå ifrån de faktiska kostnaderna för sagda nyttigheter.
 

Exempel

Förstahandshyran för en lägenhet är 7000 kr/månad. Lägenheten är fullt möblerad och i andrahandsuthyrningen ingår el och internet vars totala kostnader ligger på 600 kr/månad. Den skäliga hyran blir:
(7000 x 1,1) + 600 = 8300 kr/månad
 

Beräkning av skälig hyra vid uthyrning av del av lägenhet

Vid uthyrning av en del av lägenheten anses en skälig hyra utgöra den hyra som motsvarar en proportionerlig andel av den totala hyran med tillägg för eventuell möblering och nyttigheter. Proportioneringen görs utifrån hur stor yta av lägenheten som upplåts jämfört med lägenhetens totala yta.
 

Exempel

Förstahandshyran för en lägenhet är 7000 kr/månad. Andrahandshyresgästen hyr en yta om 20 kvm av totalt 60 kvm. Den förhyrda ytan är fullt möblerad. Den skäliga hyran blir:
(7000 x 1,1 / 60) x 20 = 2567 kr/månad.
 

Betalar du en orimlig hyra?

Om misstänker att du betalar en alldeles för hög hyra i andra hand borde ditt första steg vara att ta reda på storleken av din ockerhyra. Du är inte ensam om att ha betalat för hög hyra, därför finns vi här för att hjälpa dig. Vi tar hand om ärendet och återbetalar din överhyra direkt. Hela processen är kostnadsfri då du enligt lag har rätt att få återbetalning för betald överhyra. Gör vår hyreskalkylator, och ta kontakt med oss redan idag!