Frågor & svar

Vad gör Orimlighyra?

Orimlighyra.se är i grunden en Juristbyrå som arbetar aktivt med marknadsföring och annat för att informera befolkningen om att hyresvärdar inte får ta ut för höga hyror och att hyresgäster som blivit utsatta för överhyror kan kräva tillbaka dessa.

Vi arbetar som ombud för de som vill ha vår hjälp. Det gör vi mot en avgift på 35% eller på 20%. Den högre avgiften tar vi mot att vi betalar ut ett garanterat förskott direkt till dig. Du får då pengar oavsett hur beslutet senare blir i hyresnämnden. Den lägre avgiften tar vi om du väljer att invänta beslut i hyresnämnden. Om du skulle förlora i hyresnämnden tar vi inget av dig, men du får inte heller några pengar. Detta är ett unikt koncept som kommer med en rad fördelar, se mer om detta på: Priser. En äkta win-win situation.

Det går bra! Då det inte finns några formkrav på hyresavtal går det att använda andra dokument eller bevis för att styrka att hyresavtal föreligger.

Allt kan användas. Banköverföringar styrker betalning men styrker inte nödvändigtvis vad du betalt för. Om du kan kombinera banköverföringar med t.e.x. en FB konversation eller SMS så är det tillräckligt.

Då kan du skicka ett kravbrev till sin gamla hyresvärd. Om hyresvärden fortfarande vägrar så har hyresvärden begått ett avtalsbrott.

För att du då ska få tillbaka sina pengar måste skulden ”fastställas”. Det innebär att du får ett formellt bevis på att skulden existerar. Detta kan göras genom att antingen väcka talan mot hyresvärden vid tingsrätten eller genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

När skulden fastställts genom dom eller beslut om betalningsföreläggande kan du mot en avgift få hjälp av kronofogden att driva in skulden. Denna avgift står slutligen hyresvärden för.

Ja. Den som hyr “svart” har precis samma rätt att kräva tillbaka överhyran. Ingen del av processen involverar vare sig hyresvärden eller styrelsen ‐ om du inte vill. Det är inte olagligt att hyra svart. Förstahandshyresvärden eller föreningen blir inte informerade om att vi betalat tillbaka din överhyra.

Det gör man alltid. Hyresnämnden är en domstol – man går alltid via den specialdomstolen för att återkräva oskäliga hyror.

Frågan är snarare om man vill ha hjälp eller om man vill åt andra fördelar som att slippa vänta på ett beslut i över ett år, att slippa risken att förlora och att slippa risken att din motpart ändå vägrar betala.

Orimlighyra.se är en svensk juristbyrå med utbildad och erfaren personal. Vi har blivit omnämnda i de största tidningarna och har många tidigare klienter som går i god för oss.

BankID använder vi för vår säkerhet – för att få en elektronisk signatur så att vi kan skicka ut pengar till seriösa personer. BankID används i det här fallet inte för att lämna ut något. Vi tar in en signatur av ett dokument, vi ber dig inte någon att logga in på din bank eller liknande.

Vi kräver att du betalt en faktisk överhyra och att tiden för att återkräva inte gått ut. För att bevisa detta vill vi att du uppvisar tre typer av dokument:

 1. Ett dokument som styrker att du faktiskt hyrt bostaden.
  • Det kan vara ett hyreskontrakt eller en Facebook- eller SMS-konversation som visar att du faktiskt hyrt bostaden.
 2. Ett dokument som styrker att du betalt hyra.
  • Det kan vara banköverföringar eller betalningar via Swish.
 3. Ett dokument som visar vad hyresvärden haft att betala i hyra.
  • Det kan vara en hyresavi eller liknande. Här går det bra att fråga föreningen om vad hyran ligger på eller att fråga en granne vad han/hon betalar för en likadan lägenhet. Ett mailsvar från föreningen kan skickas in.

Det räcker ofta med med chatt-konversationer, mailsvar eller liknande. Juridik är ofta inte så formellt som många tror.

Vi tar vartenda anspråk som inte är okynnesanspråk. Även om du bara betalt totalt 1000kr i överhyra så kan du få tillbaka pengar.

Då går vi med runt 30% vinst. Att vi inte betalar 100% av potentiell överhyra beror på:

 1. Att vi tar mellan 15-20% i provision. Detta tar vi för att betala alla omkostnader. Vi är en vinstdrivande Juristbyrå.
 2. Att det tar oss över ett år att få tillbaka pengarna.
 3. Att vi riskerar att förlora i hyresnämnden.
 4. Att vissa hyresvärdar trots ett beslut vägrar att betala tillbaka.

Det kan innebära att du förlorar en del av din återbetalningsrätt!

Tänk på att du endast kan få tillbaka överhyra för upp till ett år tillbaka i tiden (ett-års fristen). Om du flyttar ut den 1 Januari -18 men ansöker om återbetalning den 10 Januari så har du rätt till återbetalning för 11 månader och 21 dagar. Detta eftersom att ett-års fristen börjar löpa dagen då du ansöker. För varje dag du väntar så förlorar du en dags återbetalning.

Du kan ansöka redan idag men vänta med att kräva tillbaka pengar. Vi gör då klart ärendet men väntar med utbetalning. Vi väntar också med att kräva din hyresvärd på överhyran – detta för att inte skapa en obekväm situation medan du bor kvar.

Ja, upp till tre månader efter att du flyttat ut har du rätt att ansöka om att få tillbaka pengar.

Du kan få tillbaka pengar för upp till 12 månader bakåt i tiden, räknat från dagen då du skickar in ansökan.

Trustpilot