Ansöka om återbetalning

Stämmer det att jag kan få återbetalning av överhyran inom 48 timmar?

Ja. När du har skickat in en ansökan via vårt webbformulär återkommer vi till dig inom 24 timmar.
Är du berättigad en återbetalning av överhyra så betalar vi ut
inom två dagar. En utbetalning förutsätter att du har skickat in de underlag vi efterfrågat och att det inte föreligger någon kreditrisk hos din motpart. Har vi inte fått några underlag så driver vi ärendet vidare ändå men avvaktar med att betala ut dina pengar. Utbetalning sker i sådana fall efter att hyresnämnden har beslutat till din fördel eller så snart du har inkommit med underlag.

Varför ska jag ansöka via Orimlighyra.se? Jag kan väl driva ärendet själv eller via hyresgästföreningen?

Ja, precis som vid alla typer av juridiska processer kan du driva ärendet själv eller via annat ombud. Fördelen med att ansöka via Orimlig Hyra är att du får en garanterad återbetalning då du behåller dina pengar oavsett om Orimlig Hyra vinner eller inte i hyresnämnden. En annan fördel är att vi tack vare våra juristers mångåriga erfarenhet i snitt betalar ut 20% mer än när en privatperson själv ansöker. Dessutom slipper du vänta i upp till två år på beslut från hyresnämnden - du kan i stället släppa ärendet på dagen och låta oss göra jobbet. Utöver detta så slipper du även jaga motpart på pengar efter en eventuell vinst.

Vad kostar det att ansöka?

Det kostar dig ingenting att ansöka, utan vi betalar i stället ut ett belopp till dig för att köpa ditt anspråk. Detta innebär att vi återbetalar din överhyra inom 48 timmar och driver sedan ärendet vidare på egen hand utan att involvera dig som kund. Du som ansöker om återbetalning via Orimlig Hyra får i snitt 20% mer pengar tillbaka än om du skulle driva ärendet på egen hand. Oberoende av om Orimlig Hyra ”vinner” i hyresnämnden eller inte så behåller du som kund din återbetalning.

Varför används Mobilt BankID?

BankID använder vi för din och vår säkerhet. Med hjälp av BankID kan vi styrka din identitet och säkerställa att vi betalar ut pengar till rätt person. I ansökan till oss används inte BankID för att lämna ut något utan vi får endast en signatur av ett dokument. En signatur med BankID ger inte oss åtkomst till din bank eller liknande.

Hur går det till att ansöka?

Hur ansöker jag om återbetalning?

Vi tar emot din ansökan via vårt webbformulär och säkrar då att dina uppgifter stämmer och att ett krav kan riktas mot din hyresvärd. I webbformuläret signerar du via BankID ett uppdragsavtal och ett överlåtelseavtal.
Orimlig Hyra betalar sedan ut ett belopp till dig och driver ärendet vidare. Processen sker utan att du involveras – detta för att göra tjänsten så smidig som möjligt. Så fort du har fått dina pengar så behöver du inte göra någonting mer i ärendet.

Hur lång tid tar det att ansöka?

Att fylla i ansökningsformuläret tar cirka 10 minuter.

När och hur kommer min återbetalning att betalas ut?

När vi har fått alla efterfrågade underlag från dig så kommer pengarna betalas ut till ditt bankkonto inom 2 dagar.

Vilken information behöver ni för att göra en återbetalning?

Vi behöver information om dig, den du hyrt/hyr av samt information kring bostadens adress och hyresnivå. Vi behöver också veta storleken på bostaden och om du hyrt hela bostaden eller varit inneboende.

Hur lång tid efter utflytt från mitt andrahandsboende kan jag ansöka om återbetalning?

För att vara berättigad återbetalning av överhyra behöver du ansöka inom tre månader från att du har flyttat ut.

Vilka dokument behöver ni för att göra en återbetalning?
Vi betalar ut ett belopp till dig så snart du har skickat in de underlag som vi har efterfrågat.
Detta underlag består av följande:
1. Dokument som visar att du betalt hyra för alla månader. Det kan vara skärmdumpar på banköverföringar eller betalningar via Swish.
2. Någonting som visar vad din hyresvärd betalt i hyra. Detta kan du göra genom att:
  1. Bifoga hyresvärdens förstahandskontrakt.
  2. Bifoga ett yttrande eller epost från Hyresgästföreningen som visar vad hyran ligger på.
  3. Bifoga ett yttrande eller epost från föreningen som visar vad hyran
ligger på. Telefonnummer till föreningen brukar finnas vid trappuppgången. Föreningen är skyldig att uppge hyresinformation.
  4. Hitta något annat dokument som kan visa vad hyresvärden betalt i hyra. Ofta går det bra att fråga grannar vad de betalar.
3. Något som bevisar att du faktiskt hyrt bostaden. Detta kan du visa genom att bifoga andrahandsavtalet eller annat dokument som visar att du faktiskt hyrt just den aktuella bostaden. Det går ofta bra med en Facebook eller SMS konversation som visar på eller antyder att du hyrt den aktuella bostaden.
Jag vet inte vad min hyresvärd betalar i hyra. Var hittar jag den informationen?

Den informationen kan du få på flera sätt. Du kan antingen finna den informationen i hyresvärdens förstahandskontrakt eller i en betalningsavi.

Om du inte har tillgång till förstahandsavtalet eller en hyresavi kan du fråga en granne med liknande bostad vad hen betalar i hyra eller be om information från hyresgästföreningen alternativt förstahandshyresvärden / föreningen / fastighetsägaren. Förstahandshyresvärden är enligt lag skyldig att lämna ut denna information.

Om du inte lyckas ta reda på vad din hyresvärd betalar så kan du fylla i beloppet 1111 kr i fältet ”din hyresvärds månadshyra” i ansökan så gör våra jurister sitt bästa för att hjälpa dig ta reda på den.

Bör jag vänta till efter att jag flyttat ut innan jag ansöker om återbetalning?

Att vänta med att ansöka till efter du har flyttat ut kan vara ett bra sätt att undvika konflikt med förstahandshyresgästen. Men väntar du för länge kan det innebära att du förlorar en del av din återbetalningsrätt!


Tänk på att du endast kan få tillbaka överhyra för upp till två år tillbaka i tiden räknat från dagen du ansöker. För varje dag du väntar så förlorar du därför en dags återbetalning.

Bor du kvar i bostaden så kan du ansöka om återbetalning redan idag men vänta med att kräva tillbaka pengarna.

Vi gör då klart ärendet men väntar med utbetalning. Vi väntar också med att kräva tillbaka pengarna för överhyran från din hyresvärd - detta för att inte skapa en obekväm situation för dig medan du bor kvar i bostaden.
Exempel: Om du flyttar ut den 1a januari men ansöker om återbetalning den 10e januari så har du endast rätt till återbetalning för 23 månader och 21 dagar. Ansöker du den 1a januari har du rätt till återbetalning för 24 månader.

Vem kan få återbetalning?

Hur vet jag om jag betalar en överhyra?

Det tar du reda på genom att jämföra din hyra mot hyran som förstahandshyresgästen betalar inklusive eventuella påslag för nyttigheter såsom tex. el och internet.


Klicka här för att ta reda på om du har betalat en överhyra.

Kan jag få återbetalning även om jag har hyrt svart?

Ja. Den som hyr ”svart” har precis samma rätt att kräva tillbaka överhyran. Att förstahandshyresgästen hyrt ut sin bostad utan tillstånd är en sak mellan hen och förstahandshyresvärden – det har inte med dig som andrahandshyresgäst att göra. Ingen del i vår tjänst involverar vare sig förstahandshyresvärden eller styrelsen – om du inte vill.

Kan jag få återbetalning om jag är inneboende?

Ja. Den som är inneboende har precis samma rätt att kräva tillbaka överhyran.

Kan jag få hjälp av Orimlighyra.se fast jag inte har något skriftligt hyresavtal?

Ja, det går bra! Det finns inte några formkrav på hyresavtal och det går därför bra att använda andra dokument eller bevis för att styrka ett hyresavtal.

Allt kan användas. Till exempel banköverföringar kan styrka att en betalning skett men styrker nödvändigtvis inte vad du betalat för. Om du kan kombinera banköverföringar med till exempel en Facebook- eller SMS- konversation så är det tillräckligt.

Hur stor måste överhyran vara för att jag ska kunna ansöka om återbetalning?

Vi tar oss ann vartenda anspråk som inte är okynnes-anspråk. Även om du bara betalt totalt 1000kr i överhyra så kan du få tillbaka pengar. Kontakta oss om du är osäker!

Jag har hyrt en bostadsrätt och betalat överhyra, kan jag få återbetalning?
Den som hyr en bostadsrätt eller ett hus har ingen juridisk rätt att få en återbetalning av överhyra. Detta eftersom lagstiftningen skiljer sig vad gäller bostadsrätter/hus och hyresrätter.
 
Den som bor i en bostadsrätt/hus kan endast ansöka om att sänka alla sina framtida hyror. Dock medför detta tyvärr en stor risk för andrahandshyresgästen att bli uppsagd och tvingas flytta inom fyra månader.

Om du hyrt i andra hand från ett företag eller om personen du hyr av hyr ut till flera hyresgäster samtidigt kan du ändå ha rätt till ersättning. Kontakta oss på kontakt@orimlighyra.se och beskriv ditt ärende så undersöker vi saken.

Dina rättigheter som hyresgäst

Hur mycket pengar kan jag få tillbaka?

Det kan du enkelt beräkna genom att klicka här!

För hur lång tid tillbaka kan jag få återbetalning?

Du kan få tillbaka pengar för upp till 24 månader bakåt i tiden, räknat från dagen då du skickar in din ansökan.

Vad är en skälig hyra?

En skälig hyra för en hyresrätt som hyrs ut i andra hand är densamma som den hyra förstahandshyresgästen betalar. Det är alltså inte tillåtet att göra någon som helst vinst på att hyra ut sin hyresrätt i andra hand.

Om möbler har ingått i hyran får ett påslag om 10–15% göras. Utöver det kan kostnader för el, internet, vatten och parkering tillkomma. Kostnader för hemförsäkring får inte läggas på hyran.

Vad är ockerhyra?

En ockerhyra är ett annat ord för en för hög hyra eller en så kallad överhyra. Den juridiska termen för detta är en oskälig hyra.

Tumregeln är att en oskälig hyra är en hyra som är högre än förstahandshyran för samma lägenhet. Du kan räkna ut om du betalar överhyra i vår hyreskalkylator på startsidan.

Jag har skrivit på ett hyresavtal med överhyra. Är det inte ett avtalsbrott att kräva tillbaka pengarna?

Nej. Avtal som strider mot lagen (i det här fallet hyreslagen) är inte giltiga och du har därmed inte begått ett avtalsbrott.

Jag bor kvar i mitt andrahandsboende. Kan jag få min framtida hyra sänkt?
Ja. Den hyra som bedöms vara skälig kan fastställas i hyresnämnden och ska då gälla framöver.
Vad gör jag om min hyresvärd inte vill betala tillbaka depositionen?

Då kan du skicka ett kravbrev till din gamla hyresvärd. Om hyresvärden fortfarande vägrar betala så har hyresvärden begått ett avtalsbrott.


För att du då ska få tillbaka dina pengar måste skulden ”fastställas”. Det innebär att du får ett formellt bevis på att skulden existerar. Detta kan göras genom att antingen väcka talan mot hyresvärden vid tingsrätten eller genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

När skulden fastställts genom dom eller beslut om betalningsföreläggande kan du mot en avgift få hjälp av kronofogden att driva in skulden. Denna avgift står slutligen hyresvärden för.

Vad gäller för mig som hyresvärd?

Jag vill hyra ut min hyresrätt i andra hand. Vad bör jag tänka på?

För dig som vill hyra ut en hyresrätt i andra hand är det viktigt att först få ett godkännande från hyresvärden. Ofta behöver du presentera ett beaktansvärt skäl för att få hyra ut och andrahandshyran ska också vara skälig. Skälig hyra innebär att andrahandshyresgästen betalar samma hyra som du som förstahandshyresgäst betalar. Utrymme för ett mindre tillägg på hyran finns om bostaden hyrs ut möblerad.

Läs mer här.

Jag har fått ett kravbrev gällande återbetalning av överhyra. Vad gör jag nu?

För att undvika domstolsprocess, gör din återbetalning enligt betalningsinstruktionerna i kravbrevet du fått hem.

Så fort du återbetalat överhyran kommer ärendet att dras tillbaka omedelbart, utan att något domstolsbeslut fattas och blir offentligt i hyresnämnden.

Fördelarna med att betala idag

Du har möjlighet att delbetala.
Du slipper betala ränta enligt 2 och 5 §§ räntelagen.
Det blir inget offentligt domstolsbeslut.

Läs mer här.

Om Orimlighyra.se

Vad gör Orimlighyra.se?

Orimlig Hyra är ett bolag som, genom automatiserade digitala processer, hjälper andrahandshyresgäster att få tillbaka pengar för sin överhyra.

Det gör Orimlig Hyra genom att på förhand betala ut ett anspråksvärde till andrahandshyresgästen för överhyran som hen har betalat. Sedan driver Orimlig Hyra ärendet vidare (helt utan att involvera den sökande) och behåller eventuell vinst.

Vad tjänar ni på detta?

Vi förköper ditt anspråk gällande återbetalning av överhyra till ett något lägre värde än vad vi tror att vi kan ”vinna” i hyresnämnden. Om vi förlorar så behåller du din betalning och om vi vinner så behåller vi det belopp som överstiger utbetalningen vi har gjort till dig. Detta gör vi för att täcka de omkostnader vi har gällande det juridiska arbetet vi utför, att ligga ute med pengar i upp till två år och den ekonomiska risken vi tar när vi betalar ut till dig i förhand.

Genom att driva många ärenden så sprider vi riskerna, ibland vinner vi och ibland förlorar vi. Totalt sett över alla ärenden vi driver så går vi med cirka 20% vinst och det fantastiska är att tack vare våra juristers mångåriga erfarenheter och expertis så får du som kund i snitt 20% högre återbetalning när du anlitar oss i jämförelse med om du som privatperson skulle ansöka om återbetalning. Det blir en win win, helt enkelt!

Orimlighyra.se - Omnämningar i press och media
Orimlighyra.se är en svensk juristbyrå med utbildad och erfaren personal. Vi har blivit omnämnda i flera stora svenska tidningarna och har många tidigare klienter som går i god för oss.

Läs mer om oss i:
Dagens Nyheter - Det har du rätt till om du betalar överhyra.
Aftonbladet - Så ska de bekämpa överhyrorna.
Boupplysningen - Orimlighyra.se är en juridisk tjänst för hyresgäster som har
betalat för mycket i hyra.
Hem & Hyra - Nytt företag tar strid mot överhyror.
Trustpilot -  Se våra omdömen

Hjälp!

Jag får ett felmeddelande på hemsidan.

Vad tråkigt. Börja med att testa en annan webbläsare, om felet kvarstår skicka oss ett mail på kontakt@orimlighyra.se eller ring oss på 08-33 35 11 så hjälper vi dig!

Jag har en annan fråga. Hur kan jag kontakta er?

För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service, vänligen kontakta vår kundsupport på 08-33 35 11 för personlig hjälp. Alternativt skriv ett mail till kontakt@orimlighyra.se eller skriv i chatten här bredvid.

Besök våra sociala medier

Läs mer nedan

Flytta till och från hyresrätt i andra hand – detta ska du tänka på

Av Tobias Eliasson | december 22, 2022

Flytta till och från hyresrätt i andra hand – detta ska du tänka på Att hyra en lägenhet i andra hand utgör ett smidigt alternativ för den som är i akut behov av en bostad. För att underlätta för dig som andrahandshyresgäst redogörs nedan för en del saker som du behöver tänka på innan flytt…

Hyr du i andra hand? Ansök idag och få pengar tillbaka inom 48h.

Av dag_ea | december 21, 2022

Hyr du i andra hand? Ansök idag och få pengar tillbaka inom 48h. Vi återbetalar din överhyra direkt. Du har enligt lag rätt att få tillbaka pengar ifall du hyrt en hyresrätt till överpris. Ansök redan idag så bjuder vi på 1000:- extra. Läs mer nedan! Ansök om återbetalning Trustpilot Så här går det till…

Bor du i andra hand? Pengar tillbaka på din hyra inom 48h.

Av dag_ea | december 20, 2022

Bor du i andra hand? Pengar tillbaka på din hyra inom 48h. Vi återbetalar din överhyra direkt. Du har enligt lag rätt att få tillbaka pengar ifall du hyrt en hyresrätt till överpris. Ansök senast tre månader efter att du har flyttat! Ansök om återbetalning Trustpilot Så här går det till 1 Ansök om återbetalning…

Betalar du en skälig andrahandshyra?

Av Tobias Eliasson | december 19, 2022

Betalar du en skälig hyra i andra hand? Som hyresgäst i en lägenhet kan man ibland fundera på vad det egentligen är som bestämmer beloppet på en hyra. Kanske har du börjat fundera på om du betalar en skälig hyra? Räkna ut återbetalning Ta reda på din hyra Som hyresgäst i en lägenhet kan man…

Bor du i andra hand? Vi betalar tillbaka din överhyra. Bib

Av dag_ea | november 15, 2022

Bor du i andra hand? Vi betalar tillbaka din överhyra. Vi återbetalar din överhyra direkt. Du har enligt lag rätt att få tillbaka pengar ifall du hyrt en hyresrätt till överpris. Ansök senast tre månader efter att du har flyttat! Ansök om återbetalning Trustpilot Så här går det till 1 Ansök om återbetalning Fyll i…

Fem ”red flags” att se upp för i ett andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt

Av Tobias Eliasson | november 14, 2022

Fem ”red flags” att se upp för i ett andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt Det finns många omständigheter som gör att man väljer att skriva på ett andrahandskontrakt, eller blir inneboende. Nytt jobb eller nya studier i en stad med svår bostadsmarknad, till exempel. Gå med i Hyresåterbäringen Tyvärr är det många som vet och skor sig…

Hyr du boende av ett företag? Du kan ha rätt till pengar tillbaka.

Av Tobias Eliasson | november 4, 2022

Hyrt för dyrt? Vi betalar tillbaka din överhyra Flera hyresgäster i ditt område har fått tillbaka sin överhyra av oss. Om du är berättigad betalar Orimlig Hyra tillbaka din överhyra inom 48H. Kontakta oss Trustpilot Visste du att du kan få tillbaka pengar från ditt uthyrnings-företag? Det blir allt vanligare att företag hyr lägenheter av…

Bor du i andra hand? Vi betalar tillbaka din överhyra.

Av Tobias Eliasson | oktober 19, 2022

Bor du i andra hand? Vi betalar tillbaka din överhyra. Vi återbetalar din överhyra direkt. Du har enligt lag rätt att få tillbaka pengar ifall du hyrt en hyresrätt till överpris. Ansök senast tre månader efter att du har flyttat! Ansök om återbetalning Trustpilot Så här går det till 1 Ansök om återbetalning Fyll i…

Flytt

Av Tobias Eliasson | september 2, 2022

Flyttat från andra hand?Vi betalar tillbaka din överhyra. Vi återbetalar din överhyra direkt. Du har enligt lag rätt att få tillbaka pengar ifall du hyrt en hyresrätt till överpris. Ansök senast tre månader efter att du har flyttat! Trustpilot Så här går det till 1 Ansök om återbetalning Fyll i dina uppgifter i hyreskalkylatorn nedan.…

Priser

Av john.olsson | juni 15, 2022

Vad kostar det att ansöka? Trustpilot Priser Det kostar dig ingenting att ansöka, utan vi betalar i stället ut ett belopp till dig för att köpa ditt ärende.   Detta innebär att vi återbetalar din överhyra inom 48 timmar  och driver ärendet vidare utan att involvera dig som kund (att driva ärendet på egen hand kan…