Vad gör Orimlighyra.se?

Orimlighyra.se är en juristbyrå som arbetar aktivt med att informera svenska befolkningen om att hyresvärdar inte får ta ut för höga hyror och att hyresgäster som blivit utsatta för ockerhyror har rätten att kräva tillbaka överhyran.

Vi består av ett team kompetenta jurister som brinner för att hjälpa
hyresgäster som råkat ut för ockerhyror. Vår vision är att detta i slutändan kommer att leda till en bättre bostadssituation i Sverige.

Vi arbetar som ombud för de som vill ha vår hjälp. Det gör vi mot en avgift på 30% eller på 20%. Avgiften på 30% tar vi mot att vi betalar ut ett garanterat förskott direkt till dig. Du får då tillbaka överhyran via oss, oavsett vilket beslut som tas av hyresnämnden. Avgiften på 20% tar vi om du väljer att invänta beslut hos hyresnämnden. Om du skulle förlora hos hyresnämnden tar vi ingen avgift, men du får tyvärr ingen återbetalning.

Kan man få hjälp av Orimlighyra.se även om man inte har något skriftligt hyresavtal? Kan banköverföringar styrka detta?

Det går bra! Det finns inte några formkrav på hyresavtal och det går därför att använda andra dokument eller bevis för att styrka ett hyresavtal.

Allt kan användas. Banköverföringar styrker betalning men styrker inte nödvändigtvis vad du betalat för. Om du kan kombinera banköverföringar med t.e.x. en Facebook-konversation eller SMS så är det tillräckligt.

Vad gör jag om min hyresvärd inte vill betala tillbaka depositionen?

Då kan du skicka ett kravbrev till din gamla hyresvärd. Om hyresvärden fortfarande vägrar så har hyresvärden begått ett avtalsbrott.

 

 

För att du då ska få tillbaka dina pengar måste skulden ”fastställas”. Det innebär att du får ett formellt bevis på att skulden existerar. Detta kan göras genom att antingen väcka talan mot hyresvärden vid tingsrätten eller genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

När skulden fastställts genom dom eller beslut om betalningsföreläggande kan du mot en avgift få hjälp av kronofogden att driva in skulden. Denna avgift står slutligen hyresvärden för.

Jag vet inte vad min hyresvärd betalar. Var hittar jag den informationen?

Om din hyresvärd inte ger ut den faktiska hyran för lägenheten kan du ta kontakt med fastighetsägaren och begära att få hyran för likvärdig lägenhet i samma kommun.

Du kan också ta kontakt fastighetsägaren eller en granne för att få reda på kostnaden.

Jag hyr svart – kan jag ändå få tillbaka hyra?

Ja. Den som hyr “svart” har precis samma rätt att kräva tillbaka överhyran. Ingen del av processen involverar vare sig hyresvärden eller styrelsen ‐ om du inte vill. Det är inte olagligt att hyra svart. Förstahands-hyresvärden och styrelsen blir inte informerade om att vi betalat tillbaka din överhyra.

Kan jag gå via hyresnämnden?

Det gör man alltid. Hyresnämnden är en domstol – man går alltid via den specialdomstolen för att återkräva oskäliga hyror, oavsett om det är som privatperson eller via oss.

Genom att överlåta ditt ärende till oss påverkas du inte av hyresnämndens beslut. Vi betalar tillbaka din överhyra på endast några få dagar och när du har fått din överhyra återbetald av oss tar vi över ditt ärende helt. Du slipper därmed hantera de juridiska detaljerna samt den långa väntetiden.

Kan jag driva ärendet själv eller via hyresgästföreningen?

Ja, dock finns det risk att det blir en tvist med din hyresvärd, risk att förlora i rätten samt väntetid i upp till 1 år för utbetalning.

Varför används Mobilt BankID?

BankID använder vi för vår säkerhet – för att få en elektronisk signatur så att vi kan skicka ut pengar till seriösa personer. BankID används i det här fallet inte för att lämna ut något. Vi får endast in en signatur av ett dokument. Denna funktionen ger oss inte åtkomst till din bank eller liknande.

Vad måste jag skicka in för att få återbetalning?

Vi behöver dokumentation på att du betalat en faktisk överhyra och att tiden för att återkräva inte gått ut.
För att bevisa detta vill vi att du uppvisar tre typer av dokument:

 1. Ett dokument som styrker att du faktiskt hyrt bostaden.
  ○ Det kan vara ett hyreskontrakt, en Facebook- eller SMS-konversation
  som visar att du faktiskt hyrt bostaden.
 2. Ett dokument som styrker att du betalt hyra.
  ○ Det kan vara banköverföringar eller betalningar via Swish.
 3. Ett dokument som visar vad hyresvärden haft att betala i hyra.
  ○ Det kan vara en hyresavi eller liknande. Här går det bra att fråga föreningen om vad hyran ligger på eller att fråga en granne vad han/hon betalar för en likadan lägenhet. Ett mailsvar från föreningen kan skickas in.

Det räcker ofta med med chatt-konversationer, mailsvar eller liknande för att styrka ett avtal.. Juridik är ofta inte så formellt som många tror.

Hur mycket över normal/skälig hyra måste “överhyran” vara för att det ska vara värt att anlita er?

Vi tar oss ann varenda anspråk som inte är okynnes-anspråk. Även om du bara betalt totalt 1000kr i överhyra så kan du få tillbaka pengar. Kontakta oss om du är osäker!

Bör jag vänta till efter att jag flyttat ut innan jag återkräver?

Det kan innebära att du förlorar en del av din återbetalningsrätt!

Tänk på att du endast kan få tillbaka överhyra för upp till ett år tillbaka i tiden (ett-års fristen). Om du flyttar ut den 1a Januari men ansöker om återbetalning den 10e Januari så har du rätt till återbetalning för 11 månader och 21 dagar. Detta eftersom att ett-års fristen börjar gälla dagen då du ansöker. För varje dag du väntar så förlorar du en dags återbetalning.

Du kan ansöka redan idag men vänta med att kräva tillbaka pengar. Vi gör då klart ärendet men väntar med utbetalning. Vi väntar också med att kräva din hyresvärd på överhyran – detta för att inte skapa en obekväm situation medan du bor kvar.

Vad kostar era tjänster?

Det kostar dig ingenting att använda våra tjänster, vi köper ditt anspråk vilket innebär att vi återbetalar din överhyra inom 3 dagar och driver sedan ärendet vidare på egen hand.

Vad tjänar ni på denna tjänst?

Vi betalar din beräknade överhyra från hyreskalkylatorn på www.orimlighyra.se. Vi betalar ut ett specifikt belopp och hoppas på bästa utfall vilket är mellan 0 och 105 %. Den återbetalning vi gör motsvarar i de allra flesta fall ett högre belopp än om du själv hade drivit ärendet hela vägen till hyresnämnden.

Orimlighyra.se - Omnämningar i press och media

Orimlighyra.se är en svensk juristbyrå med utbildad och erfaren personal. Vi har blivit omnämnda i de största tidningarna och har många tidigare klienter som går i god för oss.

Läs mer om oss i:

Dagens Nyheter - Det har du rätt till om du betalar överhyra

Aftonbladet - Så ska de bekämpa överhyrorna

Boupplysningen - Orimlighyra.se är en juridisk tjänst för hyresgäster som har betalat för mycket i hyra

Hem & Hyra - Nytt företag tar strid mot överhyror

Trustpilot - se våra omdömen Orimlighyra.se