Vad gör Orimlighyra.se?

Orimlig Hyra är ett bolag som, genom automatiserade digitala processer, hjälper andrahandshyresgäster att få tillbaka pengar för sin överhyra.

Det gör Orimlig Hyra genom att på förhand betala ut ett beräknat anspråksvärde på hyresgästens överhyra och sedan driva ärendet vidare och behålla en vinst.

Vad måste jag skicka in för att få återbetalning?

Vi betalar ut en belopp till dig så snart du skickat det underlag vi efterfrågat.

Detta underlag består av följande:

 1. Dokument som visar att du betalt hyra för alla månader. Det kan vara skärmdumpar på banköverföringar eller betalningar via Swish.
 2. Någonting som visar vad din hyresvärd betalt i hyra. Detta kan du göra genom att:
  1. bifoga hyresvärdens förstahandskontrakt
  2. bifoga ett yttrande eller epost från Hyresgästföreningen som visar vad hyran ligger på
  3. bifoga ett yttrande eller epost från föreningen som visar vad hyran ligger på. Telefonnummer till föreningen brukar finnas vid trappuppgången. Föreningen är skyldig att uppge hyresinformation. hitta något annat dokument som kan visa vad hyresvärden betalt i hyra. Ofta går det bra att fråga grannar vad de betalar.
 3. Något som visar på att du faktiskt hyrt bostaden Detta kan visa genom att bifoga andrahandsavtalet eller annat dokument som visar att du faktiskt hyrt just den aktuella bostaden. Här går det ofta bra med en FB eller SMS konversation som visar på eller antyder att du hyrt den aktuella bostaden.
För hur lång tid tillbaka kan jag få återbetalning?

Du kan få tillbaka pengar för upp till 24 månader bakåt i tiden, räknat från dagen då du skickar in ansökan.

Jag vet inte vad min hyresvärd betalar. Var hittar jag den informationen?

Den informationen kan du få på flera sätt. Du kan antingen finna den informationen i hyresvärdens förstahandskontrakt eller i en betalningsavi.

Om du inte har tillgång till förstahandsavtal eller hyresavi kan du be om information från hyresgästföreningen eller förstahandshyresvärden/föreningen/fastighetsägaren. Hyresvärden är skyldig enligt lag att lämna denna information.

Hur går processen till?

Vi tar emot din ansökan via vårt webbformulär och säkrar då att dina uppgifter stämmer och att ett krav kan riktas mot din hyresvärd. I webformuläret signerar du via BankID ett uppdragsavtal och ett överlåtelseavtal.

Orimlig Hyra betalar sedan ut ett belopp till dig och driver ärendet vidare. Processen sker utan att du involveras – detta för att göra tjänsten så smidig som möjligt.

Så fort en utbetalning skett och du fått sina pengar så behöver du inte göra någonting mer i ärendet.

Kan man få hjälp av Orimlighyra.se även om man inte har något skriftligt hyresavtal? Kan banköverföringar styrka detta?

Det går bra! Det finns inte några formkrav på hyresavtal och det går därför att använda andra dokument eller bevis för att styrka ett hyresavtal.

Allt kan användas. Banköverföringar styrker betalning men styrker inte nödvändigtvis vad du betalat för. Om du kan kombinera banköverföringar med t.e.x. en Facebook-konversation eller SMS så är det tillräckligt.

Vad gör jag om min hyresvärd inte vill betala tillbaka depositionen?

Då kan du skicka ett kravbrev till din gamla hyresvärd. Om hyresvärden fortfarande vägrar så har hyresvärden begått ett avtalsbrott.

 

 

För att du då ska få tillbaka dina pengar måste skulden ”fastställas”. Det innebär att du får ett formellt bevis på att skulden existerar. Detta kan göras genom att antingen väcka talan mot hyresvärden vid tingsrätten eller genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

När skulden fastställts genom dom eller beslut om betalningsföreläggande kan du mot en avgift få hjälp av kronofogden att driva in skulden. Denna avgift står slutligen hyresvärden för.

Hur mycket över normal/skälig hyra måste “överhyran” vara för att det ska vara värt att anlita er?

Vi tar oss ann varenda anspråk som inte är okynnes-anspråk. Även om du bara betalt totalt 1000kr i överhyra så kan du få tillbaka pengar. Kontakta oss om du är osäker!

Bör jag vänta till efter att jag flyttat ut innan jag återkräver?

Det kan innebära att du förlorar en del av din återbetalningsrätt!

Tänk på att du endast kan få tillbaka överhyra för upp till två år tillbaka i tiden. Om du flyttar ut den 1a Januari men ansöker om återbetalning den 10e Januari så har du rätt till återbetalning för 23 månader och 21 dagar. Detta eftersom att två-års fristen börjar gälla dagen då du ansöker. För varje dag du väntar så förlorar du en dags återbetalning.

Du kan ansöka redan idag men vänta med att kräva tillbaka pengar. Vi gör då klart ärendet men väntar med utbetalning. Vi väntar också med att kräva din hyresvärd på överhyran – detta för att inte skapa en obekväm situation medan du bor kvar.

Vad kostar era tjänster?

Det kostar dig ingenting att använda våra tjänster, vi köper ditt anspråk vilket innebär att vi återbetalar din överhyra inom 3 dagar och driver sedan ärendet vidare på egen hand.

Vad tjänar ni på denna tjänst?

Vår tjänst innebär att vi förköper ditt anspråk till ett värde som tar höjd för att vi kommer att ligga ute med pengar i två år, göra jobbet, ta risken och annat.

Sedan driver vi ärendet vidare (helt utan att involvera dig som kund) och hoppas på vinst.

Ibland förlorar vi och då behåller våra kunder sin återbetalning. Ibland vinner vi och då behåller vi det belopp som överstiger vad vi betalat ut till kund.

Sett över alla ärenden vi driver går vi med vinst. Vi sprider riskerna genom att driva många ärenden.

Vilka dokument behöver ni för att göra en återbetalning?

Vi betalar ut en belopp till dig så snart du skickat det underlag vi efterfrågat. Detta underlag består av följande:

 1. Dokument som visar att du betalt hyra för alla månader. Det kan vara skärmdumpar på banköverföringar eller betalningar via Swish.
 2. Någonting som visar vad din hyresvärd betalt i hyra. Detta kan du göra genom att:
  1. bifoga hyresvärdens förstahandskontrakt
  2. bifoga ett yttrande eller epost från Hyresgästföreningen som visar vad hyran ligger på
  3. bifoga ett yttrande eller epost från föreningen som visar vad hyran ligger på. Telefonnummer till föreningen brukar finnas vid trappuppgången. Föreningen är skyldig att uppge hyresinformation.
  4. Hitta något annat dokument som kan visa vad hyresvärden betalt i hyra. Ofta går det bra att fråga grannar vad de betalar.
 3. Något som visar på att du faktiskt hyrt bostaden Detta kan visa genom att bifoga andrahandsavtalet eller annat dokument som visar att du faktiskt hyrt just den aktuella bostaden. Här går det ofta bra med en FB eller SMS konversation som visar på eller antyder att du hyrt den aktuella bostaden.
Vilken information behöver ni för att göra en återbetalning?

Vi behöver information om dig, den du hyrt av samt information om bostadens adress och hyresnivå. Dessutom behöver vi veta storleken på bostaden och om du hyrt hela eller varit inneboende.

Kan jag få min framtida hyra sänkt?

Ja. Den hyra som bedöms vara skälig kan faststälas såsom den hyra som ska gälla framöver.

Vad är en skälig hyra?

En skälig hyra för en hyresrätt som hyrt i andrahand är precis lika hög/låg som förstahandshyran. Man får alltså inte göra någon vinst alls på att hyra ut i andrahand.

Om möbler ingått får ett påslag om 10-15% göras. Sedan kan kostnader tillkomma för el, internet, vatten, parkering och internet. Kostnader för försäkring får inte läggas på hyran.

Vad är ockerhyra?

En ockerhyra är ett annat ord för en för hög hyra eller en sk. överhyra. Den juridiska termen för detta är en oskälig hyra.

Tumregeln är att en oskälig hyra är en hyra som är högre än förstahandshyran för samma lägenhet. Du kan räkna ut om du betalar överhyra i vår hyreskalkylator på startsidan. 

Hur vet jag om jag har en överhyra?

Det gör du genom att jämföra din hyra mot förstahandshyran och göra påslag för vissa nyttigheter såsom el, internet mm.

Använd kalkylatorn för att beräkna din utbetalning: www.orimlighyra.se

Hur stor är min överhyra?
Vad gäller för bostadsrätter?

Den som hyr en bostadsrätt (inte hyresrätt) eller ett hus har ingen juridisk rätt att få tillbaka någon överhyra. Detta eftersom lagstiftningen skiljer sig vad gäller bostadsrätter/hus och hyresrätter.

Den som bor i bostadsrätt/hus kan endast ansöka om att sänka alla framtida hyror. Detta innebär dock en stor risk att bli uppsagd och behöva flytta inom fyra månader.

Kan jag få återbetalning om jag är inneboende?

Ja. Den som är inneboende har precis samma rätt att kräva tillbaka överhyran.

Kan jag få återbetalning om jag hyr svart?

Ja. Den som hyr “svart” har precis samma rätt att kräva tillbaka överhyran. Att förstahandshyresgästen hyrt ut utan tillstånd är en sak mellan hen och förstahandshyresvärden - det har inte direkt med dig att göra. Ingen del av processen involverar vare sig förstahandshyresvärden eller styrelsen ‐ om du inte vill.

Förstahandshyresvärden och styrelsen blir således inte informerade om att vi betalat tillbaka din överhyra.

Stämmer det att jag kan få återbetalning redan idag?

Efter att du skickat in en ansökan via vårt webbformulär betalar vi ut ett belopp till dig inom 3 dagar. En utbetalning förutsätter att du skickat det underlag vi efterfrågat. Har underlag inte inkommit driver vi ärendet vidare utan att betala ut.

Utbetalning sker i sådana fall efter att hyresnämnden beslutat till din fördel eller så snart du inkommit med underlag.

Varför används Mobilt BankID?

BankID använder vi för vår säkerhet – för att få en elektronisk signatur så att vi kan skicka ut pengar till seriösa personer. BankID används i det här fallet inte för att lämna ut något. Vi får endast in en signatur av ett dokument. Denna funktionen ger oss inte åtkomst till din bank eller liknande.

Jag får ett felmeddelande på hemsidan.

Testa en annan webbläsare eller skicka ett mail till oss på kontakt@orimlighyra.se med en önskan om att få hjälp så återkommer vi.

Orimlighyra.se - Omnämningar i press och media

Orimlighyra.se är en svensk juristbyrå med utbildad och erfaren personal. Vi har blivit omnämnda i de största tidningarna och har många tidigare klienter som går i god för oss.

Läs mer om oss i:

Dagens Nyheter - Det har du rätt till om du betalar överhyra

Aftonbladet - Så ska de bekämpa överhyrorna

Boupplysningen - Orimlighyra.se är en juridisk tjänst för hyresgäster som har betalat för mycket i hyra

Hem & Hyra - Nytt företag tar strid mot överhyror

Trustpilot - se våra omdömen Orimlighyra.se