Dataskyddspolicy

Samtliga uppgifter om dig och ditt ärende behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Ingen information kommer att lämnas ut till tredje part utan ditt samtycke.

Du samtycker till att Orimlighyra.se får använda alla uppgifter du lämnat in för att handlägga och driva ärendet om hyressänkning inför myndigheter, uthyraren i fråga och andra rättsinstanser samt att överföra informationen till annat juridiskt ombud som kan komma att driva in ersättningen för överhyra.

Genom att använda Orimlighyra.se’s tjänster, accepterar du denna dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Orimlighyra.se använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Personuppgiftsansvarig är DER Juridik AB, org.nr 559172-1898, Stora Gatan 1, 72212 Västerås. Du kan kontakta vår personuppgiftsansvariga genom att skicka ett e-postmeddelande till kontakt@orimlighyra.se.

 1. Insamling och användande av personuppgifter
  1. Vi på Orimlighyra.se hanterar personuppgifter med stor försiktighet och noggrannhet. Denna policy ger information om vilka uppgifter vi samlar in när du använder dig av vår webbplats eller vår tjänst.
  2.  Personuppgiftsansvarig är:
   DER Juridik AB (org.nr 559172-1898)
   Stora Gatan 1 722 12 Västerås
   Telefon: +46 704209227
   E-postadress: kontakt@orimlighyra.se
  3. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Uppgifterna behandlas endast om rättslig grund finns. Det vill säga, i synnerhet om behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra kontraktuella åtaganden, dvs när medgivande är förpliktigande enligt lag samt när detta baseras på legitima och grundläggande intressen. (T.ex. analys, optimering, ekonomisk drift och IT-skydd i den mening som avses enligt artikel 6.1. av GDPR — särskilt inom publikmätning, skapande av profiler för reklam och marknadsföring samt insamling av åtkomstdata och användning av tjänster från tredje part.)
  4. Den rättsliga grunden för samtycket återfinns i Artikel 6, paragraf 1 och Artikel 7 Dataskyddsförordningen (GDPR). Artikel 6, paragraf 1b av GDPR utgör grunden för nödvändig personuppgiftsbehandling för utförandet av våra tjänster och kontraktsåtgärder, samt utgör en nödvändig grund för fullgörandet av våra rättsliga förpliktelser i enlighet med artikel 6 (1)
   C. Förordningens artikel 6( 1) f utgör den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling för att skydda våra legitima och grundläggande intressen.
 2. BegreppKlient betyder en fysisk person som använder, har använt eller har utryckt en önskan att använda våra tjänster.En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadresser.Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, ändring, registrering och lagring.Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 3. Behandling av personuppgifter vid besök på vår webbplats
  1. Vid rent informativt användande av våra webbplatser — dvs om du inte skickar in förfrågan, loggar in eller anger personuppgifter — hanterar vi endast de uppgifter som din webbläsare skickar till vår server och som är tekniskt nödvändig för att webbplatsen kan visas samt garantera stabilitet och säkerhet (“Besökaruppgifter”):IP-address
   Datum och tidpunkt för besöket
   Webbsidebesökets längd
   Tidsskillnad jämfört med Greenwich Mean Time (GMT) Innehåll av sidbegäran (specifik sida) Åtkomststatus/HTTP-statuskod Överförd mängd data för varje besök
   Webbplats varifrån åtkomstkravet kommer ifrån
   De hemsidor som du besöker
   Internetleverantör
   Webbläsartyp
   Serverloggar
   Operativsystem och dess gränssnitt
   Språk och webbläsarversion.
  2. Rättslig grund i enlighet med Art. 6, paragraf 1f GDPR, i synnerhet vårt berättigade intresse för erbjudande och uppvisning av webbplatsen för besökare.
  3. Vi skapar anonyma användarprofiler baserat på individuella sidbesök för att fortlöpande kunna förbättra hemsidan.
 4. Datahantering genom användning av cookies
  1. Förutom ovan nämnda hantering av personuppgifter sparas så kallade cookies på din dator när du besöker vår hemsida. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk genom din webbläsare och som sedan skickas till oss när du besöker vår webbplats. Dessa gör vår webbplats effektivare och mer användarvänlig. Den rättsliga grunden baseras på Dataskyddsförordningens artikel 6, avsnitt 1, f) specifikt vårt berättigade intresse för förbättring av webbplatsens användarvänlighet och våra nätbaserade marknadsföringstjänster.
  2. Du kan ändra dina webbläsarinställningar för att inaktivera lagrandet av cookies. Däremot kan blockerandet av cookies leda till att du inte kan använda alla funktioner på våra webbplatser.
  3. Våra webbplatser använder temporära och permanenta cookies vars funktion förklaras i nästa avsnitt.
  4. Temporära cookies raderas automatiskt när webbläsaren stängs ner. Hit räknas ‘session cookies’ vilka sparar ett så kallat session-ID som sänder olika förfrågningar från webbplatsen och din webbläsare. På så sätt kan din dator känna igen om du återvänder till webbplatsen.
  5. Permanenta cookies raderas automatiskt efter ett par dagar eller längre, beroende på typen av cookies. Du kan radera cookies närsomhelst genom att gå in på webbläsarens säkerhetsinställningar.
 5. Marknadsföring
  Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
  För att marknadsföra • Segmentering, • Namn,
  Orimlighyras tjänster • e-postutskick från Orimlighyra, • födelsedatum,
  • direktadresserade brev, • e-postadress,
  • upprättande av målgrupper på Facebook och Googles annonseringstjänster, samt • postadress
  • analys av marknadsföring.
 6. Besök på webbplatsen Orimlighyra.se
  1. När en besökare går in på webbplatsen tilldelas den datorn en temporär cookie för att kunna identifiera webbläsaren och förmedla användarbeteende och sökmetod.
  2. Utöver   detta  använder vi permanenta cookies,
   • för att förbättra användbarheten på våra webbplatser så att du kan se resultaten av en avbruten session tio dagar efter att du lämnat sidan, och
 7. Google Analytics
  1. Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Informationen som cookies ger om användningen av våra webbplatser skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
  2. Om IP-anonymisering är aktiverad kommer dock din IP-adress att förkortas av Google i förhand inom Europeiska Unionens medlemsstater eller andra fördragsslutande länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Vår webbplats använder sig av aktiv IP-anonymisering. Google kommer att använda den här informationen för vår räkning för att utvärdera användningen av våra webbplatser, sammanställa rapporter om aktiviteter och förse oss med andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning.
  3. IP-adressen som din webbläsare förmedlar inom ramen för Google Analytics — enligt uppgifter från Google — kommer inte att förknippas med annan data Google innehar. För mer information hänvisar vi till Googles dataskyddspolicy Du kan förhindra insamling och användande av data som genereras av kakan och dess förmedlande (inklusive din IP-adress) till Google genom att ladda ner och installera en så kallad Plugin till din webbläsare.
 8. Google Adwords Conversion-Tracking
  1. Vi  använder  nätannonsverktyget  “Google  AdWords“  och  dess  konverteringsspårning Conversion Tracking vilket är en analystjänst från Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). När du klickar på en Google-annons lagras en cookie för konverteringsspårning på din dator. Cookies raderas automatiskt efter 30 dagar. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter och kan inte användas för att identifiera dig.
  2. Om du besöker specifika sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Google och Orimlighyra.se upptäcka att du har klickat på annonsen och omdirigerats till just den sidan. Varje Google AdWords-kund erhåller en specifik cookie vilket förhindrar att cookies kan spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Informationen som erhålls av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som använder konverteringsspårning. Med en konverteringsspårnings-tagg kan kunder se det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till deras sida. De mottar emellertid inte information som personligen kan identifiera användare. Det finns således inget sätt att cookies kan spåras via AdWords-kundernas webbplatser.
  3. Googles dataskyddspolicy hittar du här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.
 9. Google Dynamic Remarketing
   1. Vi använder oss av Remarketing (eller “Liknande målgrupper”) på våra webbplatser — en tjänst från Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

  Med den här funktionen kan vi rikta annonsering till dig som besökare på våra webbplatser genom att visa dig personliga, intressebaserade annonser när du besöker andra webbplatser på Googles Display-nätverk.

  • Google använder cookies för att utföra användningsanalysen för webbplatsen, som utgör grunden för skapandet av intressebaserade annonser. Google sparar då en fil med en sekvens av siffror i din webbläsare. Genom dessa siffror registreras webbplatsbesök och anonyma uppgifter om webbplatsanvändning. Webbplatsbesökares personuppgifter sparas ej. Om du besöker en annan webbplats i Googles Display-nätverk ser du annonser som sannolikt kommer att innehålla tidigare visade produkt- och informationsområden.
  • Du kan inaktivera användningen av cookies genom att ladda ner och installera en Plugin för din webbläsare. Du kan läsa mer om Google Remarketing i Googles dataskyddspolicy.
 10. Facebook-, Custom Audiences och Facebook-Marketing
  1. På grund av vårt berättigade intresse för analys, optimering och ekonomisk verksamhet och drift av våra webbplatser, i enlighet med Art. 6 (1) f. av GDPR, använder vi den så kallade “Facebook pixel”-tjänsten från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA och Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal.
  2. Med hjälp av Facebook Pixel kan Facebook bestämma för vilken målgrupp som annonser (sk “Facebook-annonser”) visas. Följaktligen använder vi Facebook Pixel för att visa våra Facebook-annonser enbart för Facebook-användare som har visat intresse för våra webbplatser eller som har särskilda egenskaper (t.ex. intressen i vissa ämnen eller produkter som bestäms av de besökta webbplatserna) som vi skickar till Facebook (så kallad “custom audience”). Med hjälp av Facebook Pixel vill vi också se till att våra Facebook-annonser ligger i linje med användarnas potentiella intresse och att dessa inte är störande. Med hjälp av Facebook Pixel kan vi också spåra effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad konvertering).
  3. Facebook Pixel är integrerad med våra webbplatser och har tillåtelse att spara cookies, på din enhet. Om du loggar in på Facebook eller besöker Facebook när du är inloggad kommer ditt besök att noteras i din användarprofil. Dina uppgifter är anonyma för oss vilket betyder att vi inte har möjlighet att dra slutsatser om användarens identitet. Däremot lagras och bearbetas personliga uppgifter av Facebook så att dessa kan kopplas till respektive användarprofil och dessa används av Facebook såväl som för våra egna marknadsundersökningar och reklamändamål. Om vi överför personliga uppgifter till Facebook för jämförelseändamål, krypteras dessa lokalt i webbläsaren och skickas sedan endast till Facebook via en säker https-anslutning. Detta görs enbart i syfte att matcha data krypterad av Facebook.
  4. Facebooks behandling av uppgifterna styrs av Facebooks sekretesspolicy. Specifik information och detaljer om Facebook Pixel och hur tjänsten fungerar hittar du på Facebook Hjälpcenter.
  5. Du kan neka insamlandet av data via Facebook Pixel och användandet av dina uppgifter i syfte att visa Facebook-annonser. För att ange vilken typ av annonser du ser på Facebook kan du gå till den sida som Facebook har lagt ut för detta ändamål och där följa anvisningarna om hur man ställer in användarbaserad annonsering.
 11. Behandling av personuppgifter vid kontakt med Orimlighyra.se
  1. När du kontaktar oss via e-post, telefon eller via ett kontaktformulär behandlas de uppgifter som du lämnar (t.ex. e-postadress, namn, telefonnummer eller innehållet i begäran) av oss för att svara på dina frågor och/eller för att behandla din förfrågan. Den rättsliga grunden för ovanstående är artikel 6 para 1, b) GDPR
 12. Behandling av personuppgifter vid utförande av kontrakt
  1. När du ger oss i uppdrag att genomdriva en återbetalning eller när du säljer ditt anspråk behandlar vi dina kontakt-, kommunikations-, kontrakts- och hyresuppgifter så att vi kan tillhandahålla våra kontraktspliktiga tjänster vilka beskrivs i sin helhet i våra allmänna villkor (i synnerhet verkställandet av ersättningskrav). Dina kontakt- och hyresuppgifter krävs för att kontraktet ska kunna ingås. Utan denna information är det inte möjligt att ingå kontraktet.
  2. Den rättsliga grunden är det befintliga avtalsförhållandet i enlighet med DGPR (artikel 6.1 punkt 1 b). Vi raderar de personuppgifter som uppstår i detta sammanhang efter att lagringen inte längre är nödvändig, eller begränsar behandlingen om det finns lagstadgade krav på lagring.
 13. Databehandling i samband med sociala nätverk
   1. Facebook
    • Vi använder så kallade plugin-program från det sociala nätverket www.facebook.com som drivs av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Du kan känna igen dessa plugin-program genom Facebook-logotypen och “Gilla”-knappen.
    • När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin, etablerar din webbläsare en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i plugin-programmet sänds direkt från Facebook till din webbläsare och blir inbäddad i sidan. På så sätt får Facebook information om att en användare med en specifik IP-adress, nämligen den IP-adress som tilldelats din Internet-åtkomst vid överföringen, har besökt den relevanta webbplatsen. Om du är inloggad på Facebook samtidigt som du besöker vår webbplats kan det associera besöket med ditt Facebook-konto även om du inte trycker på “Gilla”-knappen. Om du använder plugin-programmet genom att klicka på “Gilla”-knappen, överförs den också från din webbläsare till Facebook och lagras där. Om du inte vill att Facebook samlar in personliga uppgifter och överför dessa till ditt Facebook-konto bör du logga ut ur Facebook innan du besöker våra webbplatser.
    • För information om syftet och omfattningen av Facebooks insamling och behandling av personuppgifter, dina rättigheter i detta avseende och inställningar som är tillgängliga för att skydda din integritet, se Facebooks
  1.  Google+
   • Vi använder plugin-program från det sociala nätverket Google+ från Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Du kan känna igen dessa plugin-program på vår webbplats genom det färgade typsnittet med “Google+” samt Google+-logotypen på våra  webbplatser.
   • När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin, etablerar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Detta gör att innehållet i plugin-programmet kan överföras till webbläsaren och visas på vår hemsida. Google erfar på detta sätt att en användare har besökt vår webbplats tillsammans med besökarens IP-adress. Om du är inloggad på Google+ och inte vill att Google ska lagra information om ditt besök måste du logga ut från ditt Google-konto innan du besöker vår webbplats.
   • För information om syftet och omfattningen av datainsamling och -behandling av Google, samt dina rättigheter i detta avseende och tillgängliga inställningar för att skydda din integritet, se Google+:s
 14. Övrig behandling av personuppgifter
  1. Om du har gett ditt samtycke till att få vår reklam (nyhetsbrev, e-post, post, etc.) informerar vi dig om respektive medium om våra aktuella erbjudanden med hjälp av dina respektive uppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 15. Dina rättigheter
  1. Du har följande rättigheter gentemot oss avseende dina personuppgifter:
   • Rätt till tillgång (Art. 15 GDPR),
   • Rätt till radering och rättelse (Art. 16 och 17 DGPR),
   • Rätt till begränsning av behandling (Art. 18 DGPR),
   • Rätt att göra invändningar mot behandling (Art. 21 DGPR),
   • Rätt till dataportabilitet (Art. 20 DGPR).

   Du har också rätt att klaga till din nationella datatillsynsmyndighet angående vår behandling av dina uppgifter.

  2. Vi vill påpeka att du kan återkalla eventuellt medgivande av personuppgifter som beviljats oss när som helst. Detsamma gäller samtycke som ges till marknadsföring. Du kontaktar oss enklast angående återkallande av medgivande på följande e-postadress: Kontakt@Orimlighyra.se. Det respektive upphävandet kan leda till att vår tjänst blir otillgänglig för dig eller endast tillgänglig i begränsad kapacitet.
  3. I den utsträckning vi baserar bearbetningen av dina personuppgifter på våra berättigade intressen (artikel 6, punkt 1, para f, DGPR) kan du göra invändningar mot behandlingen. När du gör en invändning ber vi att du anger varför vi inte ska behandla dina personuppgifter på det sätt vi har. Vid en motiverad invändning kommer vi att granska situationen och antingen stoppa eller anpassa databehandlingen eller påpeka de berättigade skälen för att fortsätta behandlingen av uppgifterna.
  4. Du har rätt till:att få ett så kallat registerutdrag.Vi är öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få ett utdrag över personuppgifterna.begränsning.Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas så långt som möjligt. Det innebär t.ex. att vi slutar behandla personuppgifter i marknadsföringssyfte. Om du bestrider att personuppgifterna som vi behandlar är korrekta kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under den tid som behövs för att vi ska kunna kontrollera om personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du t.ex. kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.att göra invändningar mot viss typ av behandling.Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning, t.ex. den behandling vi gör i marknadsföringssyfte. Du kan läsa mer om de specifika legala grunderna för behandlingen av dina personuppgifter under respektive ändamål här ovanför.dataportabilitet.Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.radering.Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Notera att Orimlighyra i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information. Se mer information under respektive ändamål här ovanför.rättelse av felaktiga uppgifter.Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 16. Vidarebefordring av personuppgifter till tredje part och -leverantör
  1. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till tredje part om detta berättigas i enlighet med Art. 6, avsnitt 1 (b) av GDPR eller är absolut nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vårt kontrakt (Art. 6, avsnitt 1 (b) av GDPR).
 17. Radering av personuppgifter
  1. De personuppgifter som lagras av oss raderas så snart de inte längre är nödvändiga för det avsedda ändamålet, och raderingen inte strider mot lagstadgade lagringskrav. Om uppgifterna inte får raderas på grund av legitima eller rättsliga skäl blir behandlingen begränsad. Det betyder att uppgifterna blir spärrade och att de är otillgängliga för vidare behandling. Detta sker om personuppgifterna måste bevaras på grund av kommersiella-och/eller skatteskäl.
  2. Vår interna Checklista.Be om samtycke
   • Det framgår tydligt att vi ber om samtycke för att hantera personuppgifter
   • Klienten väljer aktivt, och frivilligt, att lämna sitt samtycke
   • Vi använder oss inte av förbockade rutor, eller liknande, som standard för att ge samtycke Information som klienten tar del av är enkel att läsa och förstå
    Det är enkelt för klienten att dra tillbaka sitt samtycke

   Information till klient

   • Vi har namngett vårt företag med personuppgiftsansvarig och våra kontaktuppgifter
   • Vi ger specifik information om vilken data vi samlar in och vad vi använder den till
   • Vi ger information om hur vi behandlar insamlade data
   • Vi identifierar eventuell tredjepart som tar del av uppgifterna
   • Klienten informeras om sin rätt att få se och begära ut sin data
   • Klienten informeras om sin rätt att ändra i den persondata vi har lagrat
    Klienten informeras om sin rätt att dra tillbaka sitt samtycke
    Vi uppmärksammar att insamlad klientdata raderas efter en rimlig tidsperiod
    Vi upplyser klienten om hur den går tillväga för att begära ut, ändra eller radera sin data hos oss

   Underlag om samtycke

   • Vi bevarar uppgifter om när klienten lämnat samtycke
   • Vi bevarar uppgifter om på vilket sätt klienten gett sin tillåtelse att vi lagrar och behandlar persondata
   • Vi bevarar uppgifter på den information som klienten tagit del av i samband med att den ge sitt samtycke

   Hantera samtycke

   • Vi går regelbundet igenom våra interna processer kring klienthantering och uppdaterar samtyckesinformationen därefter
   • Vi har processer för att skyndsamt hantera klienters förfrågan om att uppdatera, hämta ut eller radera sin data
 18. Slutbestämmelse
  1. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din data mot otillbörlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller tillgång till obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.
  2. Vi uppdaterar kontinuerligt vår dataskyddspolicy i linje med den tekniska utvecklingen av vårt erbjudande. Såvida ändringen av dataskyddspolicyn inte gäller behandling av existerande  personuppgifter,  är  den  nya  dataskyddspolicyn  gällande  från  och  med uppdateringen på vår webbplats. Ändring av integritetspolicyn som avser behandling av redan insamlade personuppgifter sker endast om du anser att detta är rimligt. Vid ändringar kommer vi att meddela dig i god tid via e-post, på vår webbplats, användarvillkor eller på annat vis. Du har rätt att invända mot gällandet av den nya dataskyddspolicyn inom fyra veckor efter mottagandet av meddelandet. Vid invändning förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet. Om ingen invändning uppges inom den angivna perioden anses den ändrade dataskyddspolicyn ha godkänts av dig. Vi kommer då även att informera dig om din ångerrätt samt betydelsen av ångerfristen i ovan nämnda meddelande.

Status: uppdaterad november 2018