Vi ansöker om resning i ett hyresmål

I början av året fick en av våra klienter ett felaktigt beslut från en av Hyresnämnderna i Sverige. Beslutet rörde nedsänkning av hyra av en bostadsrätt. Detta felaktiga beslut ledde till att vår klient förlorade sin rätt till återbetalning av tre månaders hyra. I detta fall var det av stor betydelse för vår klient eftersom hyran var alldeles för hög, en tydlig ockerhyra långt över vad som är skäligt. (Ett skäligt påslag är mellan 5 och 15 procent.)

Vi har granskat ärendet och nått slutsatsen att nämnden dömt fel. Eftersom överklagandefristen redan löpt ut, innebär detta att vi nu istället ansöker om resning vid Svea Hovrätt. Hyresrådet har kommenterat ärendet och beklagat sitt misstag.

Posted in