Uppsägningstid vid hyra i andra hand

” Det beror på” är ett uttryck jurister gärna använder, ofta till stor frustration för resten av samhället. När det gäller rätten till uppsägning för hyra i andra hand måste vi dessvärre hänvisa till samma fras, vad som gäller beror helt enkelt på omständigheterna i varje fall.

Uthyrare Rättigheter – Hyresrätt

Det är många oroliga hyresgäster som tror att uthyraren har möjlighet att säga upp kontraktet om hyresgästen kräver tillbaka sin överhyra eller sänker den i framtiden, men så är inte alltid fallet när det gäller hyresrätter.

Om den avtalade hyrperioden är kortare än nio månader kan uthyrare enbart säga upp kontraktet om hyresgästen och uthyraren har avtalat om en särskild uppsägningstid. Om uppsägningstid avtalats gäller den såvida inte hyresgästen väljer att utnyttja sin lagreglerade rätt till tre månaders tid. Därmed är en kortare uppsägningstid verkningslös om hyresgästen inte skulle vilja flytta ut tidigare, detta då den relevanta lagregeln är tvingande till hyresgästens fördel. Framgår det inte tydligt att du och uthyraren avtalat om en uppsägningstid måste uthyraren låta dig bo kvar under hela den avtalade tiden. Du som hyresgäst har däremot alltid rätt att säga upp lägenheten i förtid enligt Hyreslagen, oavsett om ni avtalat om uppsägningstid eller inte – inte vice versa.

Om det avtalats en hyra längre än nio månader, kan uthyraren från och med den nionde månaden säga upp hyresgästen, oavsett om uppsägningstid avtalats eller inte. Precis som hyresperioder under nio månader har hyresgästen har alltid rätt till minst tre månaders uppsägningstid, oberoende av vad som står i avtalet.

När det gäller hyresavtal som ingåtts på obestämd tid kan uthyraren säga upp avtalet när som, med minst en uppsägning om tre månader, på samma sätt som ovan.

Uthyrarens Rättigheter – Bostadsrätt

Vid hyra av bostadsrätt kan uthyraren säga upp hyresgästen med tre månades uppsägningstid. Om det avtalats om en kortare uppsägningstid än så gäller inte denna såvida inte hyresgäster vill flytta ut tidigare än de tre lagreglerande månaderna. En hyresgäst har på samma sätt rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid enligt lag.

Viktigt att notera

En sak som bör nämnas är att de ovan nämnda tre lagstadgade månaderna i praktiken kan vara närmare fyra månader. De tre månaderna börjar räknas från nästa kalendermånads start. Alltså tre månader plus de dagar som är kvar i månaden. Så är fallet med samtliga lagreglerade uppsägningstider.

Om OrimligHyra.se hjälper hyresgästen ta tillbaka sin överhyra och/eller sänka framtida hyror hjälper vi alltid till– preventivt och reaktivt – mot olaga påtryck från uthyraren om uppsägning – utan extra kostnad.

Posted in