Pandemieffekten på bostadsmarknaden – hyrorna rusar

hyrorna_skenar

Nu syns en ”pandemieffekt” på bostadsmarknaden. Under coronakrisen rådde distansundervisning på de svenska universiteten och anställningsstopp på många företag, vilket medfört att hyresläget på andrahandsmarknaden varit relativt stillastående under en period.

I och med att restriktionerna nu slopats har trycket på bostadsmarknaden ökat rejält och hyrorna skenar.

En markant ökning av hyran
Enligt en undersökning av Hem&Hyra har medianhyran för en lägenhet i Stockholm på 40 kvadrat ökat med tio procent i jämförelse med hyresnivåerna innan pandemin. I Göteborg, Skåne, Östergötland och Uppsala har medianhyran i sin tur ökat med 11 till 22 procent.

De skenande hyresnivåerna innebär att många som hyr i andrahand råkar illa ut. Ofta får den som hyr en bostad i andrahand eller inneboende betala en alldeles för hög hyra, en ockerhyra. Men det är viktigt att känna till att oberoende av hur du hyr din bostad får hyresvärden inte begära en oskälig hyra.

Du har rätt till samma hyra som förstahandshyresgästen
En andrahandshyresgäst har rätt till samma hyra som förstahandshyresgästen. Ett mindre tillägg får göras om bostaden hyrs ut möblerad. Hyrestillägg får också göras för att täcka förstahandshyresgästens kostnader för t.ex. el, vatten och bredband om dessa ingår i andrahandshyresgästens hyra. Påslaget får dock inte överstiga vad förstahandshyresgästen betalar.

För den som hyr en bostadsrätt i andra hand är reglerna annorlunda. För bostadsrätter får en kostnadsbaserad hyra tas ut. Hyran är oskälig om den är påtagligt högre än summan av uthyrarens drift- och kapitalkostnader.

Den som bor i andrahand eller är inneboende i en hyresrätt och har betalt oskälig hyra kan ansöka om både retroaktiv återbetalning av överhyran och hyressänkning för framtiden via oss. Den som hyr en bostadsrätt i andrahand kan också få sänkt hyra för framtiden men har tyvärr inte rätt till någon återbetalning. Du ansöker om återbetalning enkelt på vår hemsida, vi betalar ut direkt och driver ditt ärende till hyresnämnden.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar