Ockerhyra, skälig hyra eller överhyra?

När rättvisa ska skipas är terminologi avgörande. Vi på OrimligHyra.se tycker därför det är bekymmersamt att man använder termen ockerhyra i fler sammanhang än i folkmun. Den typen av terminologi indikerar att man har utnyttjat en maktställning till sin förmån. Så är inte alltid fallet när en hyresgäst accepterar ett oskäligt förslag – även om det ofta kan vara så. Definitionen av ocker finns i Lagen 1962:700, 9 kap, § 5 och lyder som följer:

”Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år.”

Det är tveklöst att en stor mängd lägenheter som hyrs ut med överhyra inte baseras på avtal som ”begagnar sig av någons trångmål”. I många fall kan det vara så att en individ är tillräckligt förmögen för att ”acceptera” sin överhyra. Det kan även vara så att man faktiskt har flera möjligheter att välja mellan. Dagligen stöter vi på individer som söker bostad och som är villig att möte uthyrarens oskäliga krav. Hyresgästen exploateras på en daglig basis och det helt utan reaktion eller utan att någon försöker skapa en samhällsdebatt eller föra opinion. Vi vill inte längre stå vid sidlinjen och se på medan hyresgäster landet runt utnyttjas för att man kan – även om hyresgäster de facto accepterat det!

Det är viktigt att även dessa personer känner till att man inte behöver betala mer än vad som är skäligt bara för att man är kapabel till det, rent ekonomiskt och sett till utbud. Olagliga hyror är just det, olagliga, av många bra anledningar. Vi på OrimligHyra.se vill informera gemene man – förmögen eller mindre förmögen – att era rättigheter är lika viktiga och att uthyraren inte ska få exploatera marknaden bara för att det finns en part som är villig – och kapabel – att betala en oskälig/olaglig överhyra.

Det är högst beklagligt att den rådande situationen ser ut som den gör. Vi har en bostadsmarknad som inte bara är moraliskt och samhällsekonomiskt förkastlig utan även juridiskt omotiverad. Oavsett om begreppet ockerhyra blir aktuellt eller inte. Det är dags för hyresgästen att slå tillbaka, kräva sina pengar och göra sin röst hörd. Nu visar vi uthyrare var skåpet ska stå!

Posted in