Pandemieffekten på bostadsmarknaden – hyrorna rusar

Nu syns en “pandemieffekt” på bostadsmarknaden. Under coronakrisen rådde distansundervisning på de svenska universiteten och anställningsstopp på många företag, vilket medfört att hyresläget på andrahandsmarknaden varit relativt stillastående under en period. I och med att restriktionerna nu slopats har trycket på bostadsmarknaden ökat rejält och…

Läs mer

Svea Hovrätt avgör mål till Orimlig hyras fördel

År 2019 infördes ett lagstycke som innebär att en andrahandshyra aldrig kan anses som skälig om den överstiger den hyra som förstahandshyresgästen betalar tillsammans med eventuellt tillägg för möblemang eller annan extra utrustning. Denna så kallade takregel fick Svea Hovrätt skäl att tillämpa sedan Orimlig…

Läs mer

Kan köp av möbler rymmas inom ett hyresavtal?

Hyresnämnden i Linköping (”Hyresnämnden”) har i dagarna prövat huruvida ett köp av möbler kan anses ingå i ett hyresavtal. Nedan följer en redogörelse för omständigheterna i målet. Hyresgästen (”Hg”) och Hyresvärden (”Hv”) träffade under hösten 2017 ett hyresavtal för en lägenhet på ca 55 kvm…

Läs mer

Rättsutredning: Kan överhyra avgöra om riksdagsledamot Emma Carlsson Löfdahl dömd till fängelse för grovt bedrägeri?

Riksdagsledamot Emma Carlsson Löfdahl (”Löfdahl”) har under fem år hyrt en bostadslägenhet av sin make för 13 000 kronor i månaden. Som riksdagsledamot har Löfdahl haft rätt till boendeersättning. De första tre åren begärde Löfdahl 6 500 kronor från staten i ersättning eftersom hon påstod…

Läs mer