ALLMÄNT

Orimlig Hyra AB arbetar med att på egen risk förvärva återbetalningsanspråk[1] från sina kunder. Förvärvet sker genom ett föravtal om överlåtelse som innebär att Hyresgästen mot en förskottsbetalning förbinder sig att överlåta sitt återbetalningsanspråk vid ett senare tillfälle. Du som kund hos oss får överhyran återbetald direkt av oss och vi driver tvisten för din räkning. All kommunikation med hyresnämnden, samt hantering av ärendet sker utan att du blir inblandad. Oavsett ärendets utfall så påverkas inte din återbetalning.

Vi har skrivit dessa allmänna villkor för att ge dig en bättre förståelse för vad det är vi åtar oss att göra, och vad vi förväntar oss av dig. Vi har utformat dessa allmänna villkor för att de ska vara så enkla att ta till sig som möjligt, och har därför skrivit dom i ”jag-form”. De ska alltså läsas som att du är ”jaget”, och bekräftar att du håller med varje påstående. Vår förhoppning är att du ska känna dig säker på vad det är vi erbjuder och vad vi förväntar oss i gengäld.

Vissa ord är juridisk tekniska och kan vara svåra att förstå. Dessa har markerats med asterixer (*) och förklaras nedan. Vi tackar dig för att du tar dig tid och läser våra allmänna villkor noggrant innan du accepterar dem. De följer på nästa sida.

**Konsument: är enligt 1 kap. 2 lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler en fysisk person som ingår det här avtalet främst pga skäl som faller utanför näringsverksamhet.
***Ångerrätt: i enlighet med 2 kap. 10 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innebär att du har en rätt att avbryta avtalet inom 14 dagar från att avtal ingås genom att till oss skicka ett tydligt meddelande om detta. Du får gärna använda dig av vårt ångerformulär, som finns bifogat till dessa allmänna villkor, men det är inget krav.
****Vårdslösa: innebär att man handlat på ett sätt som inte varit tillräckligt försiktigt med tanke på de risker som man borde insett kunde realiserar pga det handlande.

 

 1. Jag förstår att:
 • Orimlig Hyra bara tar emot förslag och först därefter bestämmer sig för att acceptera (eller inte) och gå vidare med mitt ärende. Jag förstår alltså att eventuella erbjudanden och priser på Orimlig Hyras hemsida inte är ett öppet erbjudande att ingå avtal.
 • jag, genom att fylla i och skicka in formuläret på Orimlig Hyras hemsida, ger Orimlig Hyra ett anbud om att ingå avtal.
 • det email jag får av Orimlig Hyra som bekräftelse på att de mottagit formuläret, och/eller att de ber mig om mer information, inte utgör en accept av mitt anbud.
 • det är först när Orimlig Hyra meddelar mig skriftligen att de kommer att betala ut pengar till mig eller på annat sätt gå vidare med mitt ärende som vi ingår avtal. Jag förstår att om jag inte får ett sådant meddelande inom 30 dagar från att jag fyllt i och skickat formuläret gäller inte längre mitt anbud.
 • Orimlig Hyra förbehåller sig rätten att kontakta min hyresvärd för att försöka förlikas om saken i stället för att blanda in myndigheter.
 1. Jag lovar att:
 • uppgifterna jag gett till Orimlig Hyra, så vitt jag själv vet, är sanna.
 • jag inte, så vitt jag själv vet, undanhåller någon information från Orimlig Hyra som behövs för att bedöma mitt fall.
 • det inte redan nu pågår någon tvist mellan mig och min hyresvärd angående samma sak.
 • jag inte redan nu har anlitat någon annan som ombud angående samma sak, och att jag inte heller kommer att göra det efter att/när Orimlig Hyra köpt/övertagit min fordran utan att först berätta det för Orimlig Hyra.
 • jag har rätt att bestämma över mitt anspråk mot min hyresvärd fram till dess att saken är avslutad.
  • Med det avser jag bland annat att jag bekräftar att jag inte överlåtit eller pantsatt mitt anspråk till någon annan, och att mitt anspråk mot min hyresvärd inte i övrigt fungerar som säkerhet i en förbindelse med någon annan.
 1. Jag förstår att avtalet mellan mig själv och Orimlig Hyra gäller fram till dess att mitt ärende är avslutat:
 • om inte Orimlig Hyra väljer att säga upp avtalet innan dess. Orimlig Hyra har rätt att säga upp avtalet innan mitt ärende avslutats bland annat men inte uteslutande om:
  • Orimlig Hyra, efter att ärendet påbörjats, bedömer att möjligheterna att få återbetalning är för små eller att kostnaderna för att driva in återbetalning är för höga.
  • jag bryter mot Orimlig Hyras policy.
  • jag bryter vad jag lovat enligt dessa allmänna villkor.
  • oförutsägbara omständigheter uppstår som gör arbetet praktiskt omöjligt.
 • om inte jag som konsument** väljer att utnyttja min ångerrätt*** enligt 1 kap. 2 och 2 kap. 10 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Jag förstår att jag genom att ansöka och signera avtal med Orimlig Hyra har begärt att Orimlig Hyra ska påbörja ärendet innan ångerfristen löpt ut och att min ångerrätt således bortfaller om Orimlig Hyra hinner meddela mig skriftligen att de kommer att betala ut pengar till mig eller på annat sätt gå vidare med mitt ärende.
 1. Jag förstår att om skada skulle uppstå pga. avtalet mellan mig och Orimlig Hyra så ansvarar Orimlig Hyra enbart för skador som beror på att de varit vårdslösa****. Jag förstår också att Orimlig Hyra betalar inte mer än 10 000 SEK i skadestånd.
 1. Jag förstår även i övrigt att Orimlig Hyra:
 • behandlar mina personuppgifter i enlighet med deras personuppgiftspolicy.
 • har rätt att när som helst ändra dessa allmänna villkor.
 • kan begära att jag undertecknar en skriftlig fullmakt.
 • har en rätt att ta ut påminnelseavgift om 60 kr om jag är sen med betalning.
 1. Jag förstår att svensk rätt tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa allmänna villkor. Om jag och Orimlig Hyra skulle bli osams om hur dessa allmänna villkor ska tolkas och tillämpas ska tvisten avgöras av svensk domstol.

[1] Den fordran som uppkommer såvitt avser den del av hyran som varit oskälig.